Започва отпускането на еднократна помощ за родителите

[caption id="attachment_627174" align="aligncenter" width="300"]На кои родители ще бъде отпусната еднократна помощ? (Вижте критериите) Семействата, които ще получат еднократна помощ, трябва да отговарят на определени условия[/caption] С цел намаляване на негативните последици от извънредното положение върху семействата с деца, Министерството на труда и социалната политика отпуска помощ в размер на 375 лева. Тя ще бъде предоставена еднократно. Само семействата, които отговарят на определени критерии, ще имат възможност да се възползват от помощта. Тя е предназначена за родители на ученици до 7 клас, навършили 14 години, както и за семейства, в които единият или двамата родители са останали без работа, но нямат право на обезщетение за безработица. Разширява се обхватът на целевите групи. От утре 5 май започва кандидатстването по новите критерии. С предимство са семейства с деца, в които към момента на заявяване на помощта, двамата или единият от родителите нямат право да ползват платен отпуск и са ползвали минимум 20 работни дни неплатен отпуск поради невъзможност да работят от вкъщи. Със същите права са и родителите, които сами отглеждат децата си. Семействата трябва да не са получавали помощ на същото основание през 2020 година, както и да нямат доходи от втори трудов договор, наем, рента, аренда и др. Задължително е родителите да не са включени в схемата за компенсации за запазване на работните места, известна като 60/40. Друго условие е доходът на член от семейството да е до 610 лв. Двамата родители или самотният родител е задължително да са осигурявани по реда на Кодекса за социално осигуряване в последните 6 месеца. Условие не важи за безработните родители, които нямат право на обезщетение за безработица. С приоритет са семейства, в които единият родител е в неплатен отпуск, а другият не получава обезщетения за безработица, временна нетрудоспособност или за отглеждане на дете между 1 и 2 години, както и пенсия (изключение прави социална пенсия за инвалидност). Друго условие е детето или децата от семейството да са посещавали детска ясла, детска градина или училище преди 13 март 2020 г. Помощта ще се отпуска и на доброволни приемни семейства и семейства на близки и роднини, при които е настанено дете по реда на Закона за закрила на детето, които отговарят на критериите за получаването й, пише news.bg.