Климатът в България се променя, но никой не отчита този факт, коментират специалистиКлиматът в България

драстично се променя и до 10 години ще бъде съвсем различен от познатата ни сега реалност. Специалисти климатолози смятат, че има реална опасност страната ни да се сдобие съвсем различна флора и фауна заради климатичната обстановка. „Вече няма да има земи за обработване, няма да има гори, няма да има зима“, коментират експерти, промените на климата в България. Според тях ландшафта ще се промени като този в южна Гърция или по-точно ще стане като на страните със субтропичен климат. [caption id="attachment_414438" align="aligncenter" width="300"]Климатът в България драстично се променя Климатът в България драстично се променя[/caption] Прогнозите предсказват изчезването на биоразнообразието, голяма част от животинския свят и глобални промени за страната. Подобни опасни влияния върху климата в България като наводненията и бурите, ще станат нещо обичайно. Бедствията от последните седмици са нещо невиждано за страната ни. Институциите си прехвърлят отговорността за щетите едни на други, но истината е една—глобални промени в климата настъпват и човекът продължава да се отнася безотговорно към природата и да не я пази. Засега не може да се каже със сигурност дали човешката намеса или HAARP носи отговорност за случващото се с климата на България. Но ако не бъдат взети спешни мерки от красивата ни родина скоро няма да остане много, на което да се радваме.