Планира се създаването на музей за запазване и реставрация на значими ценности с висока културна и историческа стойност.

Инициативата е наистина похвална, тъй като по този начин не само се запазва наследството ни, но и се подпомага неговото развитие и популяризиране. Идеята е музеят да се занимава с реставрация, идентификация, консервация и експониране на значими ценности, като за целта вече се привличат археолози и други специалисти, които да помогнат в развитието на проекта. Осъществява се чрез фондация Мизия, с учредител Светослав Кантарджиев, който вече търси и изследва нови таланти – художници, културолози. Идеята за музея е продиктувана най-вече от жаждата за запазване на българското във всичките му прояви и форми. Чрез реставрирането на различните творби например се утвърждават родните традиции. Този поглед назад във времето всъщност прави една значима крачка напред в културната еволюция на народа ни, с гордост обясняват местни културолози. Освен това набирането на нови таланти в областта на изкуството дава възможност на българската артистичност да се развива и да разширява границите си. Основният „източник“ на дарования е Национална художествена академия, която е люпилня за таланти. На тях им се дава възможност да се развиват не само у нас, но и в чужбина. Освен изложби, в помощ на опазване на културното ни наследство ще се издават бюлетин, списания, каталози, календари и други. Затова неслучайно се казва, че този музей не само ще реставрира ценности – той ще реставрира българското!