ЦРУ разкриха как се готвят за бедствие в Америка

Горещите температури и пожарите в Калифорния са най-малкия проблем на САЩ. Силните слънчеви изригвания, лошото време, както и проблемите с климата, станаха повод да се появи въпроса — как се справят властите в ситуация, при която има силни слънчеви бури или други бедствия? Според доклад на ЦРУ правителството има 12 часа, за да се подготви за бедствие. Без значение дали става въпрос за силно слънчево изригване, което може да доведе до сериозен срив на системите, или наводнение, специалистите имат 12 часа, за да се подготвят за него. Силните слънчеви бури, които избухнаха това лято, предизвикаха дебати и тревоги за състоянието на планетата и реакцията на властта при подобна критична ситуация. Правителството на САЩ разполага с 12 часа срок, за да уведоми населението и да предприеме подобни мерки, разкрива доклад на ЦРУ. В проучването са включени опциите за срив на сателитите, спиране на електричеството, проблеми с телекомуникациите, както и с други системи. Най-лошият сценарий, според „Гардиън“ е изригване от короната на Слънцето. Подобен случай е имало през 1859 година, когато слънчево изригване е предизвикало радиационна буря. През 2015 година подобно събитие би довело до срив до националните системи и комуникации, като не се изключва и повишената радиация. Правителствата трябва да направят три неща, при тези случаи. На първо място—да се сигнализира и предупреди населението за случващото се, за да се осигури безопасността на гражданите, да се организира възстановяването на инфраструктурата чрез резервни ресурси и разбира се, извънреден план, който да спомогне за справяне с последствията, преди те да са се случая. [caption id="attachment_452825" align="aligncenter" width="600"]ЦРУ разкри как САЩ се подготвя за бедствия ЦРУ разкри как САЩ се подготвя за бедствия[/caption] Подобни планове за действие, като този, разкрит от ЦРУимат и в Англия. Властите в Британия също са взели спешни мерки за справяне със слънчевите бури, които в последно време силно зачестяват.