От РАЗКРИТИЯ.КОМ припомняме, че докато течаха мачовете от ЮАР, зрителите запомниха единствено нелепи­те реплики на Ели Гигова, с които се вмъкваше от време на вре­ме пред камерата, многобройните тоалети, които смени и неслизащата от лицето й усмивка. Научи­ха и кога е родена майка й, защото дъщерята на оръ­жейния бос Николай Гигов честити празника на родителката си от екрана. Цяла България чу извинението на Ели Гигова, че не присъства на купона. [caption id="attachment_413013" align="alignleft" width="295"]Ели Гигова Ели Гигова[/caption] Което определено има­ше възпитателен ефект - да се научат децата и на други родни богаташи, че трябва да изкарват пре­храната си с труд, а не да обикалят партитата на родителите си. Ели се възползва бързо от споходилата я слава. Даде поредното интер­вю, в което отново разка­за за голямата си любов с един от собствениците на "Син Сити" Петко Ди­митров и дори лъсна на корицата на елитно мод­но списание. Когато световното свър­ши и зрителите си отдъх­наха от необяснимото й присъствие в студиото, Гигова се оказа трансферни­ят удар на Нова телеви­зия. Изненадващо шефо­вете я поканиха за парт­ньорка на Витомир Саръиванов като водеща на су­трешния блок "Здравей, България". От няколко дни зрители­те отново се запознават с новите попълнения в гар­дероба на Ели. Тя ги буди всяка сутрин, елегантно преметнала крак върху крак, а усмивката отново грее на лицето й. Няма нищо лошо водещите да са елегантни и с ведрото си настроение да настройват хората по­зитивно за поредния ден. Стига да са и добри жур­налисти. Изявите на Гиговата щерка са направо комич­ни. Тя постоянно попада в нелепи ситуации и пре­дизвиква жал дори у събе­седниците. Подхвърли на­пример на Димо Гяуров, че идват избори. Синият по­литик запита: "Кои?". Последва гробно мълчание. Почти заливаща се отсмях, Ели иронизира тези които искали кюфтетата да са от месо. Защото те щели да са по-скъпи. "Е, това не е лошо, нали все пак трябва да знаем какво ядем", опита се да замаже гафа Саръиванов. При повечето разгово­ри Ели Гигова мълчи и слуша като прилежна ученичка въпросите, ко­ито задава партньорът й. Приносът й при обсъждането на забатачената здравна реформа се изрази в приведен от нея пример как роднина на Ги­гова едва не си отишъл от този свят след лекарска грешка. Лято е, много хора са на море. Обидно е обаче и за работещите, и за почиващи­те да слушат безсмислици­те на журна­листка, която не е попадна­ла на точното място. Сутрешни­те изяви на Ели Гигова най-веро­ятно са трам­плин към по­редното й предаване, в което тя прос­то отново ще се смее и ще сменя тоалетите, за пове­чето от които многократно ни е осведо­мявала, че са закупени от Париж. В такива случаи подозренията, че парите на таткото отварят всяка врата, са напълно осно­вателни.