Да си приемен родител - едно наистина трудно предизвикателство

Да станеш приемен родител е едно наистина трудно решение. Биха ли българите поели грижата за дете без да им се плаща за това? „ Ние се грижим душите на децата да бъдат излекувани”, казват приемни родители. Твърде често се отправят обвинения срещу приемните родители, че правят всичко само заради парите. Националната асоциация за приемна грижа /НАПГ/ съобщава, че в момента действащите приемни родители са постоянно обвинявани, че ги интересува само заплащането. Изводът се потвърждава и от допитване за нагласите към приемната грижа на изследователски център „Тренд”, предава БТА. Според проучването 33 на 100 от безработните и 31 на 100 от работещите със средни възнаграждения биха станали приемни родители, ако получават заплата и издръжка за това. 11 на 100 от хората на възраст 31-40 години биха станали приемни родители, без значение дали получават пари за това, сочат данните. Проучването показва, още, че 50 на 100 от българите не биха станали приемни родители при никакви условия. Българите имат някои условия преди да станат приемни родители. Те не биха поели грижа за деца с увреждания. Те искат преди това да опознаят детето и да изберат неговия етнос. Гинка Илиева от НАПГ, която е и приемен родител, информира, че професионалният приемен родител получава 80 ст. за един работен час, 19 лв. на ден. Чистата сума на месец е около 590 лв. За две деца приемният родител получава 160 на 100 от минималната работна заплата(МРЗ). Приемният родител няма право на отпуск. Той работи 24 часа, 7 дни, 365 дни. Приемният родител няма право на обезщетения за болнични и майчинство; при трудова злополука; за безработица както и на регистрация в бюрото по труда. Председателят на НАПГ Мирослав Долапчиев посочи, че периодът на одобрение е около 6 месеца. След одобрението има период на обучение. Причините за извеждане на децата от биологичните семейства е изоставяне, лоши условия за грижа, насилие и злоупотреба. [caption id="attachment_537313" align="aligncenter" width="300"]Да си приемен родител- едно наистина трудно предизвикателство Да си приемен родител- едно наистина трудно предизвикателство[/caption] Към края на 2017-та година приемните семейства в страната са 2215.