Преобладаващата част от имотите у нас са купени с ипотечен кредит, тъй като малцина разполагат с достатъчно финансови възможности да извадят готови пари.

Въпреки това немалко купувачи се плашат от този вид заем и реагират с недоверие, но това е просто социално предубеждение и липса на информираност, категорични са спецовете по недвижимости. Всъщност този тип имоти са едни от най-изрядните и дори нещо повече – понякога позволяват повече пазарлък за цената.

 

Притеснението на купувачите е ясно – все пак при ипотечния кредит обикновено ежемесечните вноски са по-високи и доходите трябва да позволят да се изплаща дълги години.

Статистиката сочи, че през последните години около 60% от имотите в София са закупени  тъкмо по тази схема.

Въпреки това не са малко ипотекираните апартаменти, които се пускат за продажба на пазара, естествено, заради финансови затруднения.

Това означава едно – че титулярят търси по-бърза сделка. Какво се случва, когато собственикът не може да обслужва ипотеката? Тогава разполага с около 90 дни за продажбата, преди банката да наложи възбрана и да прехвърли продажбата към частен съдебен изпълнител. И в двата случая – заради краткия срок, с който разполага собственикът, задължението да изплати кредита го притиска и тогава той е принуден да даде по-изгодни и атрактивни условия на купувача. Тъкмо такъв вид продавач най-често дава добра отстъпка, категорични са брокерите.

 

Естествено, това не означава, че в сделката трябва да се вкара стилът „извиване” на ръце, защото обикновено този метод отблъсква. По-скоро и двете страни трябва разумно да претеглят плюсовете и минусите според обстоятелствата. При всички положения обаче финансовата нужда и времевите обстоятелства дават предпоставка купувачът и личният му консултант да демонстрират уменията си за водене на преговори.

 

Принципно финансистите успокояват, че покупката на ипотекиран имот към банка не застрашава купувача, не му носи рискове, защото имотите с участие на банка са едни от документално най-изрядните.

Процесът по придобиване също предполага всички налични възможности на пазара, а именно чрез:

 

-           погасяване на кредита с ликвидни средства от страна на новия купувач;

-           ипотечен кредит, тоест учредяване на нова ипотека върху имота на името на новия купувач и заличаване на старата;

-          ипотекиране на друг имот и закупуването на желания.

 

Процесът е малко по-дълъг и сложен, но заради участието на една или повече банки сигурността по сделката е оптимална.

 

Покупката на ипотекиран имот е сигурна сделка, която може да се окаже и доста изгодна при добро водене на преговорите и разбира се, при добро стечение на обстоятелствата. Естествено, тези сделки са рядкост, но пък се отплащат. Ето защо, когато човек попадне на такова жилище, трябва да обмисли внимателно стратегията си, да се консултира с експертите в бранша и тогава да вземе информирано решение.

Източник: Уикенд