Иван Таков беше вписан в Агенция по вписванията като председател, представляващ Градски съвет на БСП в София. Така от днес той напълно легитимно отново е на поста, на който беше избран на последната изборна Градска конференция, проведена през април 2022 година.

 

Иван Таков подаде документи за вписване в БУЛСТАТ регистъра миналата седмица, след като получи официалното решение на Общопартийната контролна комисия (ОПКК) в БСП. Членовете на Партийния съд заседаваха на 29 юни. Тогава те разгледаха всички постъпили сигнали за нарушения и за липса на кворум на пленума на Националния съвет, проведен на 25 февруари 2024 г. Именно на него беше наложен предсрочният цикъл отчет и избори в Градската организация на БСП в София и в Бургас.

На заседанието на ОПКК напълно единодушно членовете взеха решение, че легитимна управа на Градската организация на БСП в София е тази, която е била до 25 февруари 2024 г. В протокола от заседанието в 19 точки бяха описани констатациите на нарушения. Сред тях има грубо погазване на уставните правила и фалшификации.

 

След решенията на ОПКК Иван Таков незабавно проведе събрание на легитимния Председателски съвет в БСП – София.

 

"В късния следобед днес съм свикал заседание на легитимното Изпълнително бюро на БСП - София, а в следващите дни предстои и Градски съвет, каза Иван Таков. - От заседанието на Националния съвет на 15 юни тече цикълът отчет и избори в партията и ние нямаме никакво време за губене. Трябва да дадем възможност на основните партийни организации да започнат да провеждат събрания, за да влезем в поставените срокове. Предстои ни много работа, затова нямам нито време, нито желание да се връщам назад. Целта ми е час по-скоро да успокоим Градската организация и да концентрираме всичките си сили в градивни действия, вместо да ги пилеем в интриги и дребни междуличностни разпри".

Източник: crimesbg.com