Апостолът на свободата Васил Левски е предаден и заловен в третия ден на Коледа преди 150 години.

 

Заптиетата арестуват Апостола в тъмните часове на 26 срещу 27 декември 1872 г. в Къкринското ханче край Ловеч. През 1952 г. са публикувани протоколите от разпитите на Левски. В тях самият той описва как е заловен.

 

От разказ на съсед на Къкринското ханче става ясно, че акцията по залавянето на Апостола е добре организирана и турците най-вероятно отлично са знаели кого дебнат, което доказва, че Апостола е предаден.

 

Спомените на спътника на Левски около залавянето му били публикувани едва през 1990 г. Именно от Никола Цвятков тръгва версията, че Апостола се е закачил за плета и затова бил заловен – факт, който вече категорично се отрича.

 

Дядо Петър Попов бил в дюкянчето си, отстоящо от Къкринското ханче на около 30-40 м. той споделя, че към 2 ч. през нощта Христо бил излязъл да доведе коне, необходими за предстоящия път, нахранил ги и изчакал да си доядат. Храната. Пред съда, Левски също казва, че Христо е излязъл от ханчето, защото се изгубили добичетата му и отишъл да ги търси. Върху Христо също падат съмнения, че може да е предал Апостола.

 

През цялото време Никола Цвятков останал в стаята. Когато всичко утихнало си помислил, че Левски е успял да избяга и се успокоил. Не след дълго обаче стражарите отново започнали да блъскат вратата да им се отвори. Никола се престорил че спи, в това време се върнал Христо Цонев. Турците го хванали и той им казал, че е ханджията, също потропал на вратата и извикал Никола, който отворил.

 

Влезли няколко стражари в ханчето и като дошъл старшият поискал да доведат „оная свиня“. Тогава Никола видял 4-5 стражари, които водели гологлав човек, разпасан и бос, с паднали гащи и вързани отзад ръце, целия облян в кръв. отначало Никола не могъл да го познае, но когато човекът проговорил, станало ясно, че е Левски. Стражарите накарали Никола да му вдигне гащите и да го опаше. Апостола качили на колата, заедно с ранения стражар. Никола и Латинеца вързали с едно въже с ръцете отзад. Така тръгнали за Ловеч.

 

Съдбата все пак дала някакъв шанс на Левски да се спаси. В полунощ Никола Цвятков се събудил, след като сънувал кошмар. Събудил и другите двама и искал да тръгват. Левски като видял часовника, казал, че е твърде рано за тръгване, пак легнал и спали с Христо Латинеца, докато след два часа Никола отново не ги събудил.

Източник: Уикенд

Левски заловен разпасан и бос