Край родното село на Елин Пелин – Байлово, намиращо се на 40 км. от София се намират пещери, за които се предполага, че са били древна лунна обсерватория.

 

Според специалисти тази обсерватория е на повече от 7 хиляди години. В нея жреците отбелязвали с безкрайна прецизност фазите на луната, водени от голямата отговорност да дават най-точните съвети и напътствия за отглеждането на реколтата и изхранването на хората.

 

Древна лунна обсерватория е скрита край Байлово

Смята се, че хората живели в тези земи преди хилядолетия, са измервали деня в повече от 24 часа. Освен това са били наясно със зависимостите между лунните фази, развитието на растенията, животните и бременността при хората.

 

Ентусиазирани пещерняци се натъкват преди години на недокоснати от съвременния човек уникални исторически сведения. Експедицията стартира от проникването в малка карстова пещера с почти яйцевидна форма под склона на пътя за с. Байлово. Цялата й височина е изписана с рисунки. Рекичката до нея пък е ориентирана по посоките на света. Пещерняците я обследват обстойно в чудене дали това е природна даденост или намеса на праисторическия човек. Оказва се, че тази древна наблюдателница, е естествена.

 

Според специалистите върху стените на пещерата е изобразена Луната, а не Слънцето, тъй като само тя мени формата си през различните фази. В Байлово са открити 289 лунни фази –  издраскани, вдлъбнати и изпъкнали. Предполага се, че с напълно изпълнените дискове, са отбелязвани лунните затъмнения.

 

Една от най-старите астрономически обсерватории по нашите земи представлява комплекс от няколко пещери, с общи функции. Днес от тях са оцелели 4 на брой, но вероятно са били повече. При една от тях, древните хора са изсекли специална площадка, откъдето имали отлични условия за наблюдение на Луната. В една от тях тайнствените изображения са запазени най-добре. Изследователите твърдят, че ценният паметник е съществувал още преди 8 000 години.

 

Древните записвали най-важната информация вътре в пещерите с цел по-надлежно съхранение. Грубо изчисление сочи, че записите в Байловската обсерватория са водени в продължение на поне 250 години.

Източник: Уикенд