От Организацията на обединените нации (ООН) алармират за нова опасност, която ще вземе милиони жертви.

През следващите десетилетия цели региони на планетата ни ще станат непригодни за живот. Причина за това са интензивните горещи вълни, които са вследствие на глобалното затопляне. 

ООН, Червения кръст и Червения полумесец (IFRC) отбелязват, че има граници, отвъд които човечеството няма да може да издържи – става въпрос за екстремна топлина и влажност. Докладът на организациите сочи, че на всички места, откъдето има статистически данни, най-смъртоносната метеорологична опасност са именно горещините.

Те вече започнаха да убиват десетки хиляди хора всяка година, но за съжаление броят на жертвите в резултат на горещините ще нараства все повече. 
В доклада се посочва, че екстремно високите температури, са тих убиец. Те ще ни изправят и пред огромни предизвикателства, пораждайки нови хуманитарни нужди.

Организациите посочват, че ако емисиите на парниковите газове, причиняващи климатични изменения не бъдат намалени, при това драстично, светът ще се сблъска с невиждани до сега екстремни горещини. 

Заради това те призовават спешно да бъдат осигурени устойчиви и значителни инвестиции, които са намалят въздействието на климатичните промени, както и да бъдат в помощ на дългосрочното приспособяване на най-уязвимите групи от обществото.
Източник: blitz.bg
 

ООН алармира за нова смъртоносна опасност, която ще вземе милиони жертви