Нова система за връчване на актове за нарушения на пътя представиха от полицията. Уведомленията до нарушителите ще пристигат по електронен път.

Платформата е разработена от МВР и Министерството на електронното управление.

Как ще работи програмата, обясниха на брифинг вътрешният министър Калин Стоянов и заместник-министърът на електронното управление Валентин Мундров.

Припомняме, че преди време стана ясно, че според част от промените в Закона за движение по пътищата, които пък са част от проектобюджета на България, предвиждат най-накрая електронно връчване на електронни фишове и актове за нарушения на пътя.

Това ще бъде възможно благодарение на нов член 186а в закона, в който ще бъдат разписани различните начини за връчване на глобите.

Промените предвиждат, че освен лично срещу подпис от нарушителя, фишове и актове ще се връчват на посочена от лицето електронна поща, чрез информационната система за сигурно електронно връчване, като модул на Единния портал за достъп до електронни административни услуги по смисъла на Закона за електронното управление или чрез Портала за електронни административни услуги на МВР.

Шофьорите плачат след важни новини от МВР

В момента се обсъжда и друг нов начин на връчване - с препоръчано писмо с обратна разписка чрез лицензиран доставчик на пощенска или куриерска услуга на постоянния адрес на нарушителя, или на адреса на управление. Предвижда се и възможност за връчване през работодателя.

За да функционира електронната система за връчване, при издаване или подмяна на свидетелство за управление на моторно превозно средство и при издаване на свидетелство за регистрация на моторно превозно средство или ремарке, лицето, заявило услугата, е длъжно да посочи електронна поща за връчване на електронни фишове и наказателни постановления по електронен път. Електронна поща за връчване може да бъде посочена и по всяко време чрез подаване на писмено заявление.

Източник: blitz.bg