Ясно е с колко ще се вдигнат пенсиите от 1 октомври Предстои увеличение на пенсиите от 1 октомври. Те ще се увеличат средно с 64 лв., а средният им размер през тази година ще достигне 550 лв. Това предвиждат промени в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г., които правителството вече одобри. Чрез предложеният пакет от мерки ще се осигури трайно по-висок доход от пенсии, както за настоящите, така и за бъдещите пенсионери. Промяната в Кодекса за социално осигуряване се предвижда тежестта за една година осигурителен стаж в пенсионната формула да се увеличи от 1,2% на 1,35%. Ето с колко ще се вдигнат пенсиите от 1 октомвриПри изчисляването на пенсиите за трудова дейност, които ще се отпуснат след 1 октомври 2021 г., когато законът влиза в сила ще бъде приложен този коефициент. По този начин се повишава адекватността на новоотпуснатите пенсии, насърчава се по-продължителното участие на хората на пазара на труда и нараства процентът на заместване на доходите от труд. Ще се преизчислят и всички пенсии, отпуснати преди 1 октомври 2021 г. Със законопроекта се предлага от 1 октомври минималната пенсия за пълен осигурителен стаж и възраст да се увеличи от 300 на 340 лв. Това ще доведе до нарастване с 13,3 на сто на всички пенсии за трудова дейност, определени в минимален размер, пише БЛИЦ. От 1 октомври максималната пенсия ще се увеличи от 1440 лв. на 1500 лв. Предложението е и социалната пенсия за старост да се увеличи от 148,71 лв. и да стане 170 лв.