Гарантирането на независимостта на органите на съдебната власт и специализацията на магистратите би осигурило ефективно правораздаване

В рамките на своето посещение в Брюксел по повод участие в конференция на тема “Цифрова трансформация в правосъдието - европейски решения в утрешния ден” с фокус въвеждането на дигиталното правосъдие като важна стъпка за оптимизиране на ефективното и своевременно международно сътрудничество, административният ръководител на Специализирана прокуратура Валентина Маджарова проведе работни срещи с представители на Европейския парламент.

Проведени бяха разговори с Манфред Вебер, председател на Групата на Европейската народна партия в ЕП, Хуан Фернандо Лопес Агилар, председател на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, Йерон Ленарс, координатор на ЕНП в Комисията LIBE към ЕП, София инт Велд, председател на Групата за наблюдение на демокрацията, принципите на правовата държава и основните права към Комисията LIBЕ.

Участие в работните срещи взеха председателят на Специализирания наказателен съд Мариета Райкова, заместник-председателят на Специализирания наказателен съд Пенка Велинова, заместник-административният ръководител на Софийска градска прокуратура Христо Кръстев, председателят на Асоциацията на прокурорите Владимир Николов и председателят на Камарата на следователите в България Петко Петков.

По време на срещите българската страна представи предизвикателствата пред българските магистрати в работата им по разследвания на корупционни престъпления, вътрешна и трансгранична организирана престъпност, произтичащи от приетите промени в Закона за съдебната власт, предвиждащи закриване на специализираните магистратури, от чиято компетентност са този род престъпления. В хода на дискусията бе отбелязано, че гарантирането на независимостта на органите на съдебната власт и специализацията на магистратите би осигурило ефективно правораздаване, респективно спазване принципите на правовата държава, върховенството на закона и защита правата на гражданите.  Бе обърнато внимание на опасенията на специализираната магистратура у нас относно негативните последици от закриването на структурите, които пряко биха нарушили ефикасното и целесъобразно протичане на редица досъдебни производства, в това число биха довели до нарушаване на основни човешки права на граждани във връзка с водени срещу тях наказателни производства.

Друг акцент в разговорите с представителите на Европейския парламент бе необходимостта от провеждането на съдебна реформа в българското законодателство, която да въведе необходимите промени в наказателно-правната материя с цел подобряване на ефективността на наказателното правосъдие.

Българските магистрати изразиха своята готовност за активен диалог с европейските институции и желание за сътрудничество с тях чрез експертен опит в сферата на правосъдието, дигитализацията и въвеждането на нужния инструментариум, който да благоприятства работата на българската прокуратура и да повиши доверието на обществото в институцията.