Тайните на времето или защо 1 минута трае 60 секунди, а един час 60 минути?

Тайните на времето и след векове си остават неразгадани. Кой е този, който е поставил изискванията за разделяне на деня на 24 часа, а пък часовете на 60 минути, а минутите на 60 секунди? Много историци смятат, че египтяните са били първата цивилизация, която е разделила деня на по-малки части. Първите слънчеви часовници са били обикновени колове поставени просто, за да се следи времето, а около 1500 г. преди нашата ера, египтяните вече са разработили напреднали слънчеви часовници. Всъщност, пръти във формата на буквата "Т" са били забивани на земята, а между изгрева и залеза на слънцето, времето е било разделен на 12 части. Слънчевите часовници от "ново" поколение бавно започнали да изграждат това, което днес наричаме часовник. Въпреки това, макар и часовете през деня са (по-малко или повече) равни, те не са еднаква продължителност през цялата година. Да речем, летните часове са повече от зимните. Но главния въпрос е защо 1 минута има само 60 секунди, а един час едва 60 минути? Тайните на времето всъщност са доста по-сложни. Смята се, че когато са започнали да използват първите слънчеви часовници, египетските астрономи са започнали да наблюдават първоначално 36 звезди, които разделяли небесния свод на равни части. През нощта можело да се наблюдава появата на 18 от тези звезди, а три от тях били разположени, така че се виждали и в здрач. Мракът бил отбелязван от появата на 12 звезди, всяка от които изгрявала през определен интервал. Благодарение на това нощта е била разделена на 12 части. По време на Новото царство, тази система е опростена и вместо 36, вече били използвани само 24 звезди, от които 12 се наблюдавали нощта. Тогава вече е бил използван и водния часовник (клепсидра), който представлява може би най-точния начин за измерване на времето в древния свят. В крайна сметка египетските астрономи стигнали до извода, че денят също трябва да бъде разделен като нощта на 12 части, което родило и концепцията, че едно денонощие се състои от 24 часа. По-късно тази система за измерване на времето станала популярна чрез гърците, чийто астрономи се заели да я усъвършенстват. Хипарх от Родос и други астрономи прилагали астрономически техники, които са развили египтяните и вавилонците, а техните изчисления се основавали на  шестдесетична система (основана на броя 60), която наследили от шумерите. Както пише Scientific American, все още не е ясно защо е избран точно броя 60, но той е бил подходящ за изчисления на части - 60 е най-малкото делимо с номера 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 и 30. Гръцкият астроном Ератостен е използвал  шестдесетична система като раздели кръга на 60 части, докато работел над ранната система за географска ширина. Неговата работа е обяснил и разпространил Клавдий Птолемей, така че 360 градуса географска ширина и дължина ги разделил на по-малки сегменти. Всеки градус бил разделен на 60 части, а тези допълнително на още 60 по-малки. [caption id="attachment_471825" align="aligncenter" width="598"]Тайните на времето: Защо 1 минута има 60 секунди Тайните на времето: Защо 1 минута има 60 секунди[/caption] Първата част - partes minutiae primae - или първа минута, станал известен просто като минута. А частите на минутата - partes minutiae secundae - станали известни като секунда. Въпреки това, 60 минути не започнали веднага да се използват за обозначаване на времето. Първоначално се ползвали вместо часове, половини, третини, четвъртини, а понякога и дванадесетина като части на деня, но никога 60 минути. В древни времена, далеч преди появата на механичния часовник, за широката общественост не е имало практика да се вземат предвид и минутите. А тайните на времето свързани с неговото измерване доста по-трудно обясними.