Дано бъде прието по-скоро, надяват се българите!

Нов законопроект ще даде шанс на потребителите на кредити да подишат малко по-спокойно. Девет народни представители внасят в Народното събрание предложение да се премахнат няколко такси за ипотечните и потребителски кредити. Тези, които ще теглят банкови заеми ще дават по-малко пари на банките. Депутатите искат с новите промени да бъдат премахнати няколко налози – това са пари, които даваме при теглене, за усвояване и управление на парите, които вземаме назаем. Те изключително много утежняват сумата, която всеки ползвател трябва да връща. Signing of contractНякои от сумите се дават тогава, когато се усвоява целия заем, при други банкови институции средства се внасят предварително. Тарифите при различните банки са с различни размери, но общата тежест е еднакво непосилна за всички. Например при заем от десет хиляди лева и лихва в размер на 12,5% и срок за връщане от пет години се вижда какви налози трябва да плаща кредитоискателя. Първата е еднократна такса за одобрение, която варира между 20 и 40 лева. Втората плата е от 250 лв., която броим еднократно при устояване на кредита. Сумата се плаща след като заема е отпуснат, преди усвояването. Другата тарифа е всеки месец да броим на банката пари за обслужване на заема – това прави около 200-230 лева за общия период на връщане на парите. При по-големи размери на заемите тези примерни цифри от близо 500 лева стават по-големи. Вероятността да се освободим от излишните такси е след като депутатите одобрят проекта за промяна на законите за кредитиране.