Важна новина за размера на минималната пенсияВажна новина за минималната пенсия

Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2030 г., качена за обществено обсъждане, включва периодично увеличаване на размера на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст. Мерките за справяне с бедността са насочени в няколко области. Една от тях е свързана със запазване на нивото на адекватност на пенсиите и увеличението на размера им като единствен доход за хората, които са в надтрудоспособна възраст. Периодичното увеличаване на размера на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст ще доведе до повишаване и на минималните размери на останалите пенсии за трудова дейност, които са процент от минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст. Това включва пенсиите за инвалидност поради общо заболяване, пенсиите за инвалидност поради трудова злополука или професионална болест и наследствените пенсии, посочва се още в стратегията. Предвижда се продължително безработните да бъдат насърчавани да се включат в ателиета за търсене на работа. Това е друга мярка, заложена в стратегията за справяне с бедността. Трайно безработните ще бъдат насочвани за квалификация и обучение, включително и към ограмотяване, чиракуване под ръководството на наставник и други дейности, пише pariteni.bg.