Важна новина за санкциите към КАП и задълженията към НАП

По-ниските глоби към КАТ, НАП и други контролни институции вече не са мираж. При първо нарушение и при липса на престъпление санкциите ще са по-ниски. Това гласи решение на депутатите, които по-рано днес приеха на първо четене промени в Закона за административните нарушения и наказания, пише БЛИЦ, позовавайки се на "Монитор". Гражданите с наказателни постановления за нарушения, ще имат право на споразумение с институциите, към които е дълга. Нарушителят е този, който ще има право да предложи споразумение. Това трябва да се случи в 14-дневен срок от връчването на акта, но задължително при наличието на няколко условия. Първото изискване е да не става въпрос за повторно нарушение. Второто условие е актът да не е издаден в едногодишен срок от влизането в сила на вече наложен на нарушителя акт. Ако става въпрос за престъпление и ако признанията, направени от нарушителя, при предложението за споразумение не се припокриват със събраните доказателства, е друго условие. В случай, че се постигне споразумение, глобата или имуществената санкция може да бъде намалена до 70% от минимума или от абсолютния размер, който е предвиден за конкретното нарушение. От датата на подписването споразумението влиза в сила. Ако с него се налага глоба, то важи от датата на плащането й. В случай, че погасяването на задължението не се осъществи в 14-дневен срок, издава се наказателно постановление. В този случай направените по-рано признания за вина от нарушителя не се приемат като доказателства. Срокът за депозиране на възражение срещу съставения акт за установяване на административно нарушение се увеличава от 3 на 7 дни. Срокът за оспорване на наказателните постановления и другите подлежащи на оспорване актове на наказващия орган вече става 14 дни. Еднаква по тежест административно наказателна отговорност при маловажен случай на нарушение ще са пълнолетни и малолетни граждани. Освобождаване от административно наказателна отговорност с предупреждение лица, извършили нарушения, свързани с безопасността на движението за всички видове транспорт, извършени след употреба на алкохол или наркотични вещества, категорично не се допуска. Временното лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност е още една промяна. Това наказание не може да бъде по-кратко от 1 месец и по-дълго от 2 г. За нарушения, свързани с безопасността на движението, извършено след употреба на алкохол, наркотични вещества или техни аналози срокът на това наказание е до 5 г.