УСЛОВИЯ, РЕД И ТАРИФА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕ ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ, НАСРОЧЕНИ ЗА 2 ОКТОМВРИ 2022Г.


ЦЕНИТЕ НЕ НАДВИШАВАТ СРЕДНИТЕ ПАЗАРНИ ЦЕНИ ЗА ТЪРГОВСКА РЕКЛАМА ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 6 МЕСЕЦА ПРЕДИ НАЧАЛОТО НА ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ.


УСЛОВИЯТА, РЕДА И ТАРИФАТА СА ПУБЛИКУВАНИ НА СТРАНИЦАТА НА ИНТЕРНЕТ САЙТА

razkritia.com

предоставящ онлайн новинарски услуги към дата 11.08.2022г.

на „СЕЛЕВКИДИ“ ЕООД, ЕИК:201714434:със седалище и адрес на управление гр.София, ул.„Краище“№1, представлявано от Светослав Владимиров Кантарджиев, в качеството на доставчик на медийна услуга, като собственик на интернет сайта -razkritia.com предоставящ онлайн новинарски услуги.

  1. Платена публикация/ хроника, събитие, обръщение, послание/ в сайта - razkritia.com- 700 лв.
  2. Публикуване на предизборен спот в сайта razkritia.com - 700 лв. на ден
  3. Предоставяне на банер/ рекламна площ – 728/90 в сайта– razkritia.com  350 лв. на ден
  4. Изработка на банер/ рекламна площ – 728/90 в сайта– razkritia.com 700 лв.