Този метод на Петър Дънов цери всички заболявания Методът на Петър Дънов, който цери всички заболявания, се основава най-вече на правилното дишане. Според него въздухът е носител на електричество и магнетизъм. Тази енергия минава през носа на човека и обновява нервната му система. Лечителят е бил убеден, че чрез дишането човек може да застави мозъка си да мисли правилно, сърцето – да чувства и стомахът – да работи нормално. По този начин кръвта се пречиства, а в пречистената кръв се влагат елементите на живота. Най-добро е пълното дишане. "Когато дишането не става правилно, в организма се наслояват полуорганични вещества, утайки, които са причината за всички болести. Благодарение на тях кръвта на човека не може добре да се пречиства, което става причината за развиване на много микроби. Човек трябва при вдишване да напълни белите дробове с колкото може повече въздух. Тогава при разширение на белия дроб диафрагмата отива надолу. А при плитко дишане диафрагмата отива нагоре и натиска сърцето, вследствие на което се раждат някои сърдечни болести. Силата иде от белия дроб. Силен човек е онзи, който диша правилно“, казва в един от трудовете си Учителя Дънов. Препоръката на лечителя е поне по 3 пъти на ден – сутрин, обед и вечер преди лягане да се изпълнява 10-15 минути дишане. „Съвременните хора вдишват и издишват по 20 пъти в минута. Това е бързо дишане. При него окислението на кръвта става бързо, поради което част от нея не може да се пречисти. Тази е причината, дето много хора имат повече нечиста, венозна кръв в организма си, отколкото чиста. Който диша бързо, има слаба воля. Приложете волята си при дишането и постепенно намалявайте вдишванията – от 20 слизайте до 19, 18, 17, 16, 15. Ако можете да стигнете до 10 вдишвания в минута, това ще се отрази здравословно върху организма ви. Ако дишате добре, можете да останете на Земята до дълбока старост", гласят още писанията на Дънов. Лечителят е бил убеден, че ако човек не диша правилно, той си заминава преждевременно на онзи свят. Препоръката му е дихателните упражнения да се изпълняват в ранните утринни разходки, когато въздухът е пълен с жизнена енергия и прана, пише Ретро.бг.