Предвид, че септември бе месец, изпълнен с разрушителни земетресения в цял свят, а на места взеха и немалко жертви, топ сеизмологът проф. Емил Ботев разкрива какъв е шансът страната ни да бъде разтърсена от такова разрушително земетресение.

Той е категоричен, че няма място за съпоставка между България и Балканския полуостров, тъй като повтаряемостта нта много силните земетресения у нас е средно между 200 и 300 години. Броят на земетресенията у нас през последните години е под средния за страната. 
Вземайки предвид всички факти, топ сеизмологът отбелязва, че натрупването на напрежение на нашата територия е значително по-малко в сравнение със земите, разположени на юг от нас. На практика това означава, че рискът у трусове у нас е в пъти по-малък от този при съседите.

Вероятността за бъдещо разрушително земетресение на територията на страната ни е повече от малка, категоричен е той. Същевременно обаче опасността за разрушително земетресение във Вранча, Румъния е значителна. Той успокои всички, че през последните години страната ни се намира в период на затишие.

Топ сеизмологът посочва, че предвид въведените поправки в правилниците и нормите за строителство, всички сгради у нас, трябва да издържат на бъдещо земетресение от Вранча, откъдето сеизмичните върни се придвижват безпрепятствено към територията ни.
Той посочи, че обикновено у нас инцидентите се случват от страх, който пък води до панически действия.
Източник: Уикенд