България е изправена пред опасността от страшни бедствияСтрашни прогнози за България до 2030 година (Вижте какво предвижда план на МВР)

В анализа на Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия до 2030 година се споменават страшни прогнози за страната ни. Страната ни е заплашена от суша и наводнения според прогнози до края на века. Най-тежки десет бедствия и инциденти са били регистрирани през последните 15 години. Въз основа на тези факти министърът на вътрешните работи Христо Терзийски предлага правителството да приеме План за действие за периода 2020-2024 година, пише БЛИЦ, позовавайки се на в. "Труд". В четвъртък документът бе публикуван за обсъждане в Портала за обществени консултации. В него са описани най-важните дейности на ведомствата МВР, МОН и БЧК. Заложени са и разяснителни кампании, които да започнат да се провеждат още в предучилищна възраст. Предвиждат се още състезания и конкурси за деца, свързани със защитата при бедствия. С цел по-добра подготовка на администрацията се планират обучения и в по-горните класове, както и във висшите училища В Плана за периода 2020-2024 година е заложено и разработване на национален регистър не само за риска, но и за стимулиране на застраховането и осигуряване на ниско-лихвени или безлихвени кредити с цел по-бързо възстановяване след бедствия. Въвеждането на система за осигуряване на непрекъснатост на доставките на основните стоки и услуги за населението също е сред приоритетните точки, заложени в програмата.