Така ще бъде в следващите 5 години

Едва ли ви е убягнало от погледа, че напоследък цената на хляба не се променя за дни, а ежеминутно. Факт е, че цените на основните хранителни продукти, сред които попада и хлябът, са галопиращи. Информацията бе потвърдена и от Мариана Кукушева, която е председател на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите (НБСХС). Кукушева посочи, че е невъзможно да бъде направена прогноза с колко още ще се вдигне цената на хляба. Тя посочи, че НБСХС не са картел и няма една цена на насъщния в България. [caption id="attachment_687510" align="alignnone" width="300"]хляба Така ще бъде в следващите 5 години[/caption] От бранша отправят предложение към новите народни представители в 47-то НС. Те настояват депутатите да въведат 9% ДДС ставка на основни храни, сред които попада и насъщният. Според тях това е единственият антиинфлационен инструмент, който ще задържи за дълго време цените. Другите ползи, които ще се извлекат, ако това им искане стане реалност е, че по този начин ще се даде възможност на бизнеса да се развива конкурентоспособно. Освен това ще осветли сивата икономика, ще се увеличи събираемостта в бюджета, както и събираемостта на косвените данъци, които са свързани и с пенсионното и здравното осигуряване, отбеляза Кукушева.

Всички хранителни суровини имат трайна тенденция на покачване на цените

Тя не скри, че за нея това е единствената форма в бюджета, с която да се съберат достатъчно средства. С тях държавата ще може да компенсира ниската платежоспособност на уязвимите части на населението, сред които несъмнено попадат и българските пенсионери. Към днешна дата цената на пшеницата е с 60% по-висока в сравнение със същия месец от предходната година. Цената на суровината е променена с повече от 200%. Разбира се не бива да се пропуска и фактът, че цената на труда също се променя. Кукушева отбеляза, че като нормални икономически субекти правят опити да компенсират натрупаната инфлация през работните заплати, колкото и да са капитализирани. добрата новина е, че като количество зърнената реколта е уникално добра. В хамбарите е прибрана над 7 млн. 200 000 тона пшеница. Половината от тази пшеница (3 600 000 тона), е с много добри хлебопекарни качества, докато останалата е фуражна. „Тази година беше благодатна за българските земеделски производители и това е добра новина за целия селскостопански оборот на държавата“, категорична бе Кукушева. Тя припомни, че ясната тенденция на покачване на цените, е отбелязана в анализа на Световния съвет по продоволствена сигурност към ОНН. Той гласи следното: „Всички хранителни суровини имат трайна тенденция на покачване на цените. Така ще бъде в следващите 5 години.“, пише retro.bg., позовавайки се на news.bg.