Служители на Kaufland даряват близо 8 000 лева на шест организации