След КТБ се взеха спешни мерки за овладяване на проблема с банките, взимат банки в криза

След кризата в КТБ държавата взе спешни мерки за одържавяване на банките в криза. Специален закон позволява временно „осиновяване“ на банкови сдружения от държавата, докато се стабилизират. Според законопроекта, който в момента е пуснат за обществено обсъждане, става въпрос за следното: Ако БНБ прецени, че една банка има проблеми, надзорния й съвет има право да назначава временни управители на сдружението. Те ще имат срок от 1 година, за да стабилизират учреждението, като според закона може срокът им и да е удължи. В момента от Българска народна банка могат единствено да поискат отстраняване на членове на ръководния съвет на банката и да го заменят, но само временно с друг. В правомощията им влизат също така и назначаването на квестори и поставяне на банката под особен надзор. В същото има право да разширява срока си за временен надзор от три до шест месеца. С промяната в закона, този период е ограничен до един месец. Решението идва след кризата с КТБ, при която държавата и вложителите изгубиха милиарди с банковите депозити. След като клиентите на банката изгоряха с милиони, правителството прави всичко възможно случаят да не се повтори. Планира се също така и специален проект за преструктуриране на банките. Ако една банка е неплатежоспособна тя се поставя под специален надзор, за да се спестят публични средства. Създава се и фонд за преобразуването на структурите на банките, който ще се финансира от останалите банки. [caption id="attachment_445487" align="aligncenter" width="592"]Нов закон за банките заради КТБ Нов закон за банките заради КТБ[/caption] [caption id="attachment_445488" align="aligncenter" width="601"]Държавата въвежда допълнителни разпоредби Държавата въвежда допълнителни разпоредби[/caption] Вноските в него трябва да достигнат минимум 2 % от гарантираните депозити, което пък позволява на Министерския съвет да не харчи пари от бюджета за гарантиране на депозитите. А ако се стигне до такъв момент, решението да се взема от правителството.