Експертите се съмняват за лично облагодетелстване от обществени поръчки Скандал разтресе „Красно село“, антикорупционната комисия подхвана отново кмета на района

Пореден скандал разтърси столичния квартал „Красно село“. На 2 декември 2021 г. служители на КПКОНПИ – дирекция „Противодействие на корупцията“ започнаха проверка на място там. В окото на бурята отново е кметът Росина Станиславова. Експертите от комисията „Цацаров“  ще анализират информация за начина на издаване на административни актове в общината, данни за фиктивни назначения и неправомерно разходване на публични средства с цел лично облагодетелстване и облагодетелстване на трети лица, съобщават от държавната институция. Изискват се документи, снемат се обяснения от длъжностни лица, включително и такива, заемащи висши публични длъжности. Проверката е по сигнали на граждани и по публикации във в. „24 часа“ и касае данни за извършени закононарушения при възлагането и изпълнението на обществени поръчки от страна на общинската администрация. Няколко са направленията на проверката. Кметицата ще бъде проверена за обществена поръчка по ремонт и реконструкция на транспортна инфраструктурна мрежа в квартала. Получени са данни, че при сключения договор за изпълнение с частно дружество, е уговорено 10 % от непредвидените разходи, да бъдат „връщани“ към длъжностно лице от общинската администрация чрез подставени лица или чрез търговско дружество. Стойността на цялата обществена поръчка е 1 188 000 лв. с ДДС. Комисията проверява и проекта „Патронажна грижа в район „Красно село“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. Има данни, че конкретни лица са назначавани за социални асистенти, без да извършват реална дейност. На тях са зачислени лични автомобили, които са отчитали разходни документи за изразходвано гориво, без реално да бъдат използвани по предназначение. Станиславова е на фокус и заради изпълнение на общинската програма „Топъл обяд“, свързани с изпълнителя по програмата, който е и наемател на общината. Постъпил сигнал, че разрешения за строеж или други разрешителни, издавани от общинската администрация, се забавят умишлено, като впоследствие се търсят лични срещи със засегнатите лица. КПКОНПИ ще събира информация и за облагодетелстване на застрахователна компания и сключен договор с общината без обществена поръчка, като умишлено е завишена оценката на застрахованото имущество с цел формиране на по-висока застрахователна премия. Кметът на „Красно село“ Росина Станиславова е с установен от КПКОНПИ конфликт на интереси – на 9 юни 2021 г. за това, че е назначила себе си за ръководител на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“, и на 23 август 2021 г. за това, че като ръководител на проект, финансиран с европейски средства, е сключила трудов договор с дъщеря си. Станиславова е обжалвала решенията на КПКОНПИ и понастоящем те са в съдебна фаза.