Синът на бившия главен прокурор имал тежка алкохолна и хазартна зависимост
От МЗХ готвят смяна на изпълнителния директор на „Напоителни системи“ ЕАД Галина Панайотова с нейната дясна ръка Атанас Мулетаров – узнахме от наши източници. Към момента Мулетаров е директор на дирекция „Собственост и наеми“ в Централното управление на дружеството и едновременно с това в разрез с нормативната уредба е назначен със заповед на Панайотова за изпълняващ длъжността заместник-управител на клон София. Атанас Мулетаров е син на бивш главен прокурор и депутат от 37-ото Народно събрание Спас Мулетаров и близък родственик на бизнесмена Валентин Златев, който е собственик на ВЕЦ „Бебреш“, за чието доставяне на вода отговаря самият Мулетаров. Атанас Мулетаров страда от тежка алкохолна и хазартна зависимост, научихме от наши източници, и в тази връзка има множество задължения и съдебно-изпълнителни производства, включително и запори на трудовото му възнаграждение. [caption id="attachment_507287" align="aligncenter" width="300"] Нанесени са вреди на "Напоителни системи" за 800 хил. лева[/caption] Атанас Мулетаров е тясно свързан със сегашното ръководство на Дружеството с изпълнителния директор Галина Панайотова и е една от ръководните длъжности, отговаряща за собствеността на "Напоителни системи". Въз основа на управлението на Дружеството през последната половин година са натрупани допълнителни задължения в размер на над 5 млн. лв само към НАП, което се доказа след справка за задълженията на дружеството. В тази връзка и заради тази безстопанственост на сегашното ръководство и на Атанас Мулетаров, в качеството му на директор на дирекция "Собственост и наеми" дружеството има заведени множество изпълнителни дела, а откакто Галина Панайотова е начело на предприятието са проведени и над 20 публични продани на обекти на дружеството. Междувременно стана ясно, че специализирано звено „Антикорупция“ – СГП образува досъдебно производство срещу ръководни длъжностни лица от „Напоителни системи“ ЕАД за безстопанственост, при условията на продължавано престъпление, от която са значителни вреди за дружеството в размер на повече от 800 000 лева – разкрива „Блиц“. Досъдебното производство е образувано по сигнал от изпълнителния директор на държавното дружество, а данните, оценени като достатъчни за започване на разследване, се съдържат в одит, изготвен от Министерство на земеделието и храните, съобщават от държавното обвинение. От одитния доклад се установява, че за периода януари 2014 г. – декември 2015 г. са сключвани договори за юридически услуги на обща стойност 790 352 лв. При извършената проверка на сключените договори за правни услуги и правна защита, одитът е констатирал недостатъчна отчетност на извършената работа - към документите за извършено плащане по договорите за адвокатски услуги не е приложено искане/заявка с обосновка за необходимостта от извършване на разхода, както и по какъв начин е изчислена сумата по договора. Голяма част от възнагражденията многократно надвишават определените адвокатски хонорари в Наредба 1 за „минималните размери на адвокатските възнаграждения". В същото време дружеството „Напоителни системи“ ЕАД разполага с четирима юристи. В същия период са сключвани консултантски договори, по които общо е платена сумата от 55 300 лева без ДДС, без да има реален резултат от изпълнението им. Сред тези договори са: за счетоводни услуги на стойност 16 800 лв., като едновременно с това в държавното дружество е имало 8 счетоводители и финансисти; договор за реклама с абсолютно непозната медия, наречена „Бизнес справочник Струма“ на стойност 48 000 лв. без да е проведена процедура по ЗОП; договор за предоставяне на услуги в областта на човешките ресурси на стойност 19 500 лв. и др. Установено е грубо нарушаване на Закона за обществените поръчки и на финансовата дисциплина. Тези факти са обосновали извод за това, че ръководни длъжностни лица от „Напоителни системи“Е АД не са положи достатъчно грижи за ръководеното, управлението, стопанисването и запазването на повереното им имущество и от това последвали значителни вреди за държавното предприятие. За споменатите нарушения пряко отговорен е и Атанас Мулетаров в качеството си на директор на дирекция „Собственост и наеми“ на „Напоителни системи“. В хода на разследването ще бъдат изискани всички относими документи, ще бъдат разпитвани свидетели и ще бъде изготвена съдебно икономическа експертиза. Прокурорът от СЗА- СГП е определил двумесечен срок за разследване.[kkstarratings]