16 096 пенсионери се радват на последните новини. Те ще получават минимум по 225 лева повече месечно. Пенсионерите, които са достигнали пенсионната възраст и са получавали плащания от универсалните пенсионни фондове през първата половин година са 16 096.

От тях само 1 695 души получават втора пенсия, докато останалите 14 400 се ползват от разсрочените плащания от натрупаните средства в партидите им.

Средният размер на втората пенсия възлиза на 225 лева, докато средният размер на разсрочените плащания е 399 лева. В сравнение със същия период от миналата година, вторите пенсии са се увеличили със съответно почти 25 лева (ръст от 12,44%) и разсрочените плащания са нараснали с 84 лева (ръст от 26,74%).

Радостна новина за пенсионерите: Някои ще вземат 225 лева повече

Тези данни идват от последната статистика на Комисията по финансов надзор и се отнасят за фондовете, които обслужват 3 987 000 души към края на юни тази година.

Важно е да се напомни, че 5% от общите осигурителни вноски за пенсия на хората, родени след 31 декември 1959 г., се насочват към задължителните частни пенсионни фондове. Нетните активи на всички видове фондове към края на юни вече надвишават 21 милиарда лева.

Брутните вноски за осигурителния фонд регистрират прираст от около 20%, а в професионалните фондове той е 15,6%. Забележимо е намалението в постъпленията за доброволните пенсионни фондове и доброволните пенсионни фондове по професионални схеми.

Източник: blitz.bg