При установено нарушение може да бъде наложена имуществена санкция до 25 000 лв

По-рано днес правителството взе важно решение. Днешното решение на правителството гласи, че търговските вериги с 10 и повече обекта в страната се задължават да предлагат регионална продукция. Контролът по изпълнение на постановлението се осъществява от Българската агенция по безопасност на храните. За неспазване на изискванията на постановлението ще бъдат налагани санкции по Закона за мерките и действията по време на извънредното положение. [caption id="attachment_626570" align="aligncenter" width="300"]правителството При установено нарушение може да бъде наложена имуществена санкция до 25 000 лв[/caption] При установено нарушение може да бъде наложена имуществена санкция в размер на 15 000 до 25 000 лв. При установяване на повторно нарушение, санкцията нараства в размер на 30 000 лв. до 50 000 лв. Припомняме, че с ПМС № 70 се въвежда изискване местата за продажба да са с площ, достатъчна за излагане и продажба на съответните хранителни продукти. Освен това те трябва да са обозначени по подходящ начин, от който да е видно, че предлаганите продукти са регионално производство. На тези места следва да се предлагат мляко и млечни продукти от българско сурово мляко; риба и рибни продукти; прясно месо и яйца; пчелен мед; пресни сезонни плодове и зеленчуци, произведени от регионални производители. Приетите изменения не изискват промяна на досегашния ред на доставки в обектите. Единствената цел на измененията е да бъде дадена възможност за предлагане на местна (регионална) продукция. Регионални производители са производители или групи/организации на производители с място на осъществяване на дейността на територията на административната област, в която се намира съответният търговски обект или на територията на съседна, граничеща с нея административна област. За административни области София-град и София-област за съседни се считат областите, граничещи със София - област, както и област Пловдив. Производителите трябва да са регистрирани по Закона за подпомагане на земеделските производители или да притежават обект, регистриран съгласно Закона за храните, пише blitz.bg.