Родителите на първокласниците трябва ще трябва да предвидят около 270 лева единствено за тетрадки, материали за писане и рисуване, допълнителни помагала и спортен екипПандемията удря финансово и родителите на първокласниците

Заради пандемията родителите на не само на първокласниците, но и на останалите ученици ще имат повече разходи, пише БЛИЦ, позовавайки се на "Монитор". Към „училищната униформа“ на учениците тази година ще прибавим маските и дезинфектантите. Предпазните средства ще са задължителни в коридорите на училище. Така COVID-19 вдига разходите за първокласниците до 330 лв. Родителите ще трябва да предвидят още 60 лева, за да гарантират сигурността на децата си до Коледа. Детските маски се предлагат на цени между 7 и 8 лв. На едно дете са необходими поне 3 маски - две, които да смени през деня и една резервна. Всяка маска издържа между 30 и 50 изпирания, което означава, че може да бъде използвана за около 2 месеца присъствени занятия. За дезинфектанти за първите 4 месеца ще са необходими за около 20 лева, а за края на годината около 60 лв. Родителите на част от първокласниците тази година ще получат около 250 лв. еднократна помощ. Около 43 800 семейства ще бъдат подкрепени с тази сума. Еднократната помощ се отпуска по реда на Закона за семейни помощи за деца. Задължително условие за получаването на средствата е средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца да е по-нисък или равен на 450 лв. За деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и за деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства по реда на Закона за закрила на детето, помощта се отпуска без подоходен критерий. Срокът за подаване на заявлението декларация за отпускане на помощта за следващата учебна година е до 15 октомври.