Още едно находище за злато у нас стана собственост на канадска компания

Канадската компания Velocity Mineral, която се сдоби с находището на злато "Розино", ще разработва още един проект у нас. Дружеството сключи споразумение за придобиването на "Болкан минералс дивелъпмънт" ООД, която от 2014 година разработва находище "Иглика". То се намира югозападната част на страната в близост до границата с Турция. Velocity направи официално съобщение, от което става ясно, че ще придобие 100% от фирмата. До този момент канадското дружество е заплатило 49 000 канадски долара, което се равнява на 36 173 щатски долара. Сумата от 460 000 канадски долара (близо 340 000 щатски долара), която включва разхода за експлоатация и изследвания, трябва да бъде платена до края на 2020 година. Следва заплащането и на още 765 000 канадски долара (над 564 000 щатски долара), което трябва да се случи до края на следващата година. Общата инвестиция на Velocity по този проект възлиза на общо 1,274 милиона канадски долара (940 000 щатски долара) или 1,63 милиона лева. Досегашните собственици ще запазят правото за получаване на 2% от приходите от претопените метали. Velocity ще има опция срещу парични плащания да намали този дял до 0,5%, както и да закупи на 100% "Болкан минералс дивелъпмънт" за 340 000 канадски долара до края на 2021 година, или за 750 000 канадски долара до края на 2022 година.