Днес, кметът на Варна, Иван Портних, се яви в следствения отдел на Окръжна прокуратура - Варна, за да бъде разпитан. Въпреки посоченото време за разпита – 10:00 часа, той пристигна със закъснение от 30 минути, карайки сам автомобила си.

ОБВИНЕН: Кметът на Варна Иван Портних фъфли пред прокуратурата

След приключване на разпита, на излизане кметът отказа да разкрие подробности от разследването пред журналистите.

Иван Портних беше призован да се яви за разпит във връзка с казуса, свързан със спуканата фекална тръба във Варненското езеро.

Кметът на Варна е обвинен по член 352, алинея 1 от Наказателния кодекс за допускане на замърсяване в териториалните или вътрешните морски води, което представлява опасност за хората. Казусът с фекалната тръба е от повече от година и отразява сериозната отговорност на градоначалника във връзка с качеството на водата във Варненското езеро и нейното неблагоприятно въздействие върху околната среда и дори здравето на хората.

Еколозите одобряват обвиненията и смятат, че те ще имат превантивна дейност към държавните и общински служители и необходимостта от поддържане на високи стандарти за опазване на околната среда. Замърсяването на природните ресурси е сериозен проблем, който изисква незабавни и решителни действия за прекратяване на неблагоприятните последици и възстановяване на екосистемата. Това изисква сътрудничество от страна на всички заинтересовани страни – граждани, бизнес, общински и държавни структури.

Източник: narod.bg