Сметката за отопление може да падне с 50 лева благодарение на новите меркиНови мерки свалят сметката за отопление с 50 лева

Намаляването на средната сметка за отопление с 50% вече не е невъзможно. Мярката за обновяването на многофамилни жилищни сгради до клас В ще доведе до по-ниски сметки. Експерти прогнозират, че отоплението на двустаен апартамент от 65 кв. м. ще падне от 156 на 107 лв. Домакинства, които попадат в групата на застрашените от енергийна бедност, ще бъдат облагодетелствани от мярката. Проект за дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на сградния фонд до 2050 г., разработен от Министерството на енергетиката, ще доведе до спад в сметките за отопление с 50%. Стратегията и нейното изпълнение ще доведе до създаване на нови 17 600 нови работни места за периода 2021-2030 г. Още един плюс е, че това ще доведе до допълнителен годишен ръст на БВП от 557 млн. лв. към 2030 г. Обновяването на сградите ще доведе и до повишаване стойността на имотите в тях с около 10% до 15%. Според разчетите за 8-етажен панелен жилищен блок с площ на кондиционирания обем 3800 m2, спестената първична енергия на годишна база ще бъде около 246 kWh на квадратен метър, а спестени въглеродни емисии от 55,6 кг. на кв. м годишно. За постигането на тези показатели е необходима инвестиция от 155,40 лв. на кв. метър без ДДС.