Г-жо Драгийска, миналата година обявихте климатичната стратегия на "Лидл България", а наскоро споделихте и една от първите сериозни мерки от нея - преминаването към закупуване на 100% зелена енергия. Каква е вашата мотивация като ритейл компания да работите в тази посока?

Ние всички сме изправени пред огромен брой екологични, социални и икономически предизвикателства и вярвам, че единственият начин да се справим с тях е да работим заедно на всички нива за тяхното преодоляване. Наред с настоящите кризи налице са и редица бъдещи проблеми, които трябва да вземем предвид още отсега. Именно затова като отговорна компания ние днес работим по въпросите, от чиито отговори се нуждаем утре, а устойчивостта е важна част от стратегическото управление на нашата ориентирана към бъдещето корпоративна и продуктова политика. Пътят, по който искаме да развиваме бизнеса си по отговорен начин с мисъл за хората и за природата, е ясно очертан в нашата международна стратегия за корпоративна социална отговорност. Чрез нея съсредоточаваме усилията си в 6 стратегически фокус области, релевантни за заинтересованите страни и за нашия бизнес: съхранение на ресурсите, грижа за биоразнообразието, справедливи действия, грижа за здравето и ангажиране в диалог.

Като безспорно една от най-големите заплахи пред човечеството, борбата с климатичните промени също е важна тема от нашата стратегия за устойчиво развитие. Опазването на климата е от стратегическо значение за цялата Schwarz Group, част от която е и Lidl. Ето защо през 2020 г. групата предприе сериозна стъпка в съответствие с целта на Парижкото споразумение за климата. От името на всичките си подразделения Schwarz Group се присъедини към глобалния стандарт за корпоративни действия в областта на нисковъглеродната икономика - Science Based Targets (SBTi). Вследствие на това през миналата година Lidl създаде своя международна амбициозна климатична стратегия с научно обосновани цели и мерки за намаляване на въглеродните си емисии. От своя страна ние в "Лидл България" също подкрепихме усилията на компанията на глобално ниво и вече сме в процес на изпълнение на целите, заложени и в нашата локална климатична стратегия.

 

Какви са конкретните цели и мерки, които си поставяте и прилагате на локално ниво в този важен етап от енергийния преход на компанията?

- В "Лидл България" си поставихме амбициозната цел да намалим въглеродните емисии от оперативната си дейност в страната с 95% до 2030 г. в сравнение с 2019 г. Пътят, по който в Lidl работим за постигане на амбициозните си климатични цели, е чрез мерки в три основни посоки. На първо място избягване генерирането на емисии на парникови газове, като втора стъпка намаляването им там, където не могат да бъдат напълно избегнати, и като крайна мярка - компенсиране (офсет) на генерираните емисии чрез подпомагане на глобално значими проекти, насочени към опазване на климата.

Първата съществена мярка, която предприехме като част от климатичната ни стратегия през март месец тази година, беше преминаването към закупуване на 100% зелена енергия. "Лидл България" официално получи гаранции за произход, потвърдени от Агенцията за устойчиво енергийно развитие, за потреблението си на зелена енергия във всички магазини, логистични центрове и собствени административни сгради. Наред с тази решителна крачка планираме и поетапното разширяване на производството на собствена зелена електроенергия, за да можем да работим още по-независимо в бъдеще. Първият ни успешен пилотен проект за фотоволтаична система върху покрив на магазин вече е факт от 2019 г. До март 2023 предстои да изградим соларни панели на още 14 собствени нови и реновирани магазина, както и на двата ни логистични центъра в Равно поле и Кабиле.

В същото време продължаваме да изпълняваме и мерките, по които работим от години с цел енергийна ефективност и намаляване на въглеродния ни отпечатък. В процес е програмата ни за подмяна с естествени и съответно по-щадящи хладилни агенти. Само за финансовата 2020 са изведени от употреба фреони с еквивалент на 2745 tCO2e, а през 2021 г. намалихме годишния си въглероден отпечатък с още 1921 tCO2e. Отделно само благодарение на подмяната на съществуващото оборудване с LED инсталации пестим над 3 млн. kWh енергия годишно, което се равнява на около 1547 тона CO2 емисии. В стремежа си да подобрим своята енергийна ефективност разчитаме и на световно признати стандарти и сертификати. До края на октомври 2021 г. всички наши магазини в експлоатация и двата ни логистични центъра, както и централната ни административна сграда, бяха сертифицирани по ISO 50001/2018. До края на декември същата година всички съществуващи филиали и регионални дистрибуторски центрове бяха сертифицирани и по стандарта EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiency) за зелено строителство, чрез който постигаме минимум 20% по-малко енергийно потребление, 20% по-малко използване на вода и 20% по-малко вложена енергия в материали в своите обекти в сравнение със стандартна сграда от същия тип.

Наред с това работим и в посока оптимизиране на товарите, намаляване на средното разстояние на всеки превозен палет, обновяване на автопарка ни. Значителни са и действията на Lidl по отношение на рециклирането и използването на рециклирани материали, както и борбата с разхищението на храна с цел съхранение на ресурсите.

Не на последно място бих искала да добавя и че стратегията за климата на Lidl взима предвид не само генерираните оперативни въглеродни емисии на компанията, но и тези на нашите доставчици. Ние предлагаме на нашите клиенти богата гама от хранителни и нехранителни продукти собствена марка и реално именно във веригата на доставки е по-голямата част от нашия основен въглероден отпечатък. Ето защо сме си поставили за цел до 2026 г. тези доставчици, отговорни за 75% от въглеродните емисии във веригата на доставки на международно ниво, да определят и свои собствени климатични цели, които да бъдат в съответствие със Science Based Targets и да допринесат за общите цели на компанията.

 

Споменахте продуктите ви под собствена марка. От гледна точка на потреблението - каква е добавената стойност за клиентите ви?

- За нас устойчивостта не е тенденция, която следваме от време на време. Работим в тази посока целенасочено стъпка по стъпка, защото устойчивостта е част от нашето разбиране за качество. В същото време вярваме, че тя не бива да се превръща в луксозна стока. Ето защо нашият стремеж е както да подсигурим, че нашите оперативни дейности се развиват с мисъл за утрешния ден - например чрез преминаването към 100% зелена енергия, така и да предлагаме на потребителите си качествени устойчиви продукти на достъпна цена. Да им дадем възможност да направят устойчив избор и също да допринасят за едно по-добро утре. В нашите магазини предлагаме над 1100 продукта със сертификат за устойчивост и все повече стоки с рециклируеми опаковки и направени от рециклиран материал. През 2021 бяхме и първите сред големите хранителни вериги, които пуснаха на българския пазар климатично неутрални хранителни продукти - веган и вегетариански предложения от собствената ни марка Vemondo. По-късно през годината допълнихме асортимента си и с климатично неутрални нехранителни продукти - стоки за дома, направени от 100% рециклирана пластмаса.

 

Ние знаем, че доверието се гради с постоянство, професионализъм и прозрачност. Следвайки тези три принципа, всеки ден се стремим да даваме най-доброто от себе си, за да оправдаем доверието на българския потребител към нас. Категорично успяхме да заявим и още нещо - че бизнесът и отговорността трябва да вървят ръка за ръка.

Източник: capital.bg

Милена Драгийска: Бизнесът и отговорността трябва да вървят ръка за ръка