Проблемът с увеличаване на дела на възрастните хора се задълбочава Все по-сериозен става проблемът с възрастта за пенсиониране. Предложението е тя зависи от очакваната продължителност на живота, пише "Труд". Това предлага Съветът на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН) в свое заключение във връзка с предизвикателствата за бюджетите на страните членки заради застаряването на населението, пише БЛИЦ. Според заложеното в Кодекса за социално осигуряване до 2037 г. възрастта за пенсиониране на мъжете и жените постепенно ще бъде увеличена до 65 години. А след това възрастта за получаване на пенсия ще зависи от нарастването на средната продължителност на живота. Но в КСО не е записана формула за определяне на тази възраст.   През 2020 г. средната продължителност на живота в България е 73,6 години, като заради пандемията намалява от 75,1 години за 2019 г. Това отчитат данните на Евростат. У нас е най-ниска продължителност на живота сред гражданите на ЕС. Но според прогнозите на Евростат за следващите 20 години (до 2040 г.) средната продължителност на живота у нас ще нарасне с 5-6 години и за мъжете ще стане 76,7 години, а за жените - 82,8 години. Това означава, че хората в България, които в момента са на възраст около 45 години ще живеят по-дълго от своите родители, но може да се наложи да излязат в пенсия доста след като навършат 65 г. За днешните млади хора на по 20 години излизането в пенсия може още повече да бъде отдалечено във времето, защото според прогнозите на Евростат продължителността на живота в България през 2070 г. ще бъде средно 82,9 години за мъжете и 87,7 години за жените. Необходимите пари от държавната хазна за изплащане на пенсиите ще нараснат. А обвързването на възрастта за пенсиониране с очакваната продължителност на живота ще намали разходите за пенсии, посочват експертите. Но предизвикателството със застаряването на населението е голямо, а България е сред държавите с най-застаряващо население.