Тази новина попари част от българските пенсионери Част от българските пенсионери са недоволни от тази новина. Въпреки увеличението на максималната пенсия на 1500 лева, техните пенсии ще бъдат намалени. От 25 декември 2021 година влизат в сила новите разчети на НОИ и от този промяната в пенсиите ще стане факт. Предстои преизчисляването на повече от 2 млн. трудови пенсии, както и на добавките към тях. Промяната се отнася до обезщетенията, отпуснати включително до 24 декември 2021 г. За всяка година осигурителен стаж ще има по-висока тежест. Засега този коефициент се умножаваше по 1,2%, но от 25 декември той ще скочи на 1,35%.   Това ще важи и за трудовия стаж. При пенсиите от първа или втора категория труд ще се изчислява разликата между общия и осигурителния стаж. За тях увеличението ще е по-малко от 12,5%. Пенсиите за хора с увреждания ще станат 314,50 лв., а наследствените 277,50 лв. Минималната пенсия се вдига със 70 лева и става 370 лв. Лоша вест за част от пенсионеритеПенсиите, отпуснати при непълен осигурителен стаж, се вдигат на 314,50 лева, пише БЛИЦ. Промени ще има и при инвалидните пенсии - тази за хората със степен на увреждане от 50 до 70,99% става 314,5о лева, при степен на увреждане от 71 до 90% - 388, 50 лева, а при повече от 90% - 277, 50 лева.