„Селевкиди Медиа Груп“ обявява конкурс на тема „Популизмът и изборите – начин на употреба“. В него могат да участват както доказани автори и журналисти, така и любители от цялата страна. Конкурсът е за произведение в свободен стил с дължина не по-малко от 600 думи.

Изпратените творби ще бъдат оценявани от компетентно жури, което ще присъди и следните награди:

Първа награда: 700 лева

Втора награда: 500 лева

Трета награда: 300 лева

Отличените автори ще получат възможност да работят и в сайтовете на медийната група. Ще бъдат поощрявани самостоятелното мислене, авторското отношение и обвързаността на темата с актуални факти.

Изпращайте вашите материали в електронен вид на e-mail: [email protected] до 0.00 часа на 15 юли 2022 година.

Победителите ще бъдат обявени на 20 юли 2022 година.