Според отговорите на КПКОНПИ дадени на печатно издадени, от началото на годината до средата на този месец, Антикорупционната комисия се е отказала от 11 иска за конфискация. Причината за това е Тълкувателно решение на Върховния касационен съд от 18 май. Решението постановява, че може да се конфискува само налично имущество с неустановен произход. Следователно не може да бъде отнето имущество, което през последните 10 години не е било във владението на човека. Тълкувателните решения на съда са със силата  на закон.

КПКОНПИ се отказа от делото срещу евродепутатката Елена Йончева

Едно от делата, водено срещу евродепутатката Елена Йончева, беше отхвърлено, и комисията е осъдена да й изплати 1949 лв. разноски по делото. Общата стойност на десетте отхвърлени дела, водени в различни градове, е 2 866 288 лв. Най-голямата сума, търсена в едно дело в Пловдив, беше на стойност над 723 хил. лв. и то е прекратено в началото на месеца, а по него комисията беше осъдена да плати 1300 лв. разноски.

В годишния доклад на КПКОНПИ за изминалата година се посочва, че през нея са влезли в сила общо 45 решения на съда по дела за конфискация, а общата им стойност е 13 782 523 лв. В полза на КПКОНПИ са присъдени над 93 хил. лв. за разноски, но комисията е била осъдена да плати такива по отхвърлената част от исковете в размер на 182 160 лв.

Източник: narod.bg