Много от колекторите не спазват мерките, наложени от закона за извънредно положение, които вероятно ще продължат да действат до 13 юли

[caption id="attachment_627929" align="aligncenter" width="298"]Колектори продължават да не спазват закона Колектори продължават да не спазват закона[/caption] Голяма част от колекторите не спазват промените, които бяха въведени със закона за извънредното положение. Във връзка с това министърът на правосъдието Данаил Кирилов поясни при какви условия те могат да търсят длъжниците си. Той даде отговор на депутатски въпрос за защита на гражданите от тормоза на фирмите, занимаващи се със събиране на вземания. Министърът заяви, че колекторските фирми не могат сами без съд и частните съдебни изпълнители и държавните съдебни изпълнители да осъществят принудително изпълнение. Той поясни, че вероятно много от тях твърдят това. Правосъдният министър заяви, че е редно длъжниците да запознати с правата си в този случай и да не допускат да стават жертва на необоснован „тормоз" или заплахи от страна на колекторите. Данаилов Кирилов припомня, че на 20 март Народното събрание прие закон за забрана на налагане запори на банкови сметки на физически лица и на лечебни заведения, запори върху трудови възнаграждения и пенсии, обезпечителни мерки върху медицинска апаратура и оборудване, както и извършването на описи на движими вещи и недвижими имоти, собственост на физически лица, освен за задължения за издръжка, за вреди от непозволено увреждане и за вземания за трудови възнаграждения. Той допълни, че на 4 май е било внесено предложение към Закона за здраве тази мярка да продължи да действа до 13 юли, ако получи одобрение от народните представители. Кирилов припомни още, че премиерът настоява ограничителният режим да работи в полза на длъжниците, пише pariteni.bg.