Ето как българите се подготвят за кризатаКак се подготвят българите за кризата?

Българите се надяват, че по този начин ще се спасят от кризата. Увеличаването на предпазни спестявания ще продължи и през втората половина на годината. Това ще допринесе за нарастване на привлечените средства в банковата система, сочат данните в „Икономическия преглед“ на БНБ. Нарастването на депозитите на бизнеса и домакинствата в българската банкова система продължава със сравнително високи темпове през периода април – май 2020 г. Това се дължи на ограничените  възможности за потребление на определени стоки и услуги от страна на домакинствата, тъй като в същия период бе въведено извънредното положение. Липсата на сигурна и нискорискова алтернатива на банковите депозити доведе до увеличаване на спестяванията в банките. Отлагането на потреблението не само на домакинствата, но и на инвестиционните проекти на фирмите поради по-голямата несигурност заради пандемията, е в основата на тенденцията с увеличаващите се спестявания. Постепенно забавяне се наблюдаваше при кредитирането за фирмите и домакинства от март. Влияние върху това оказаха както фактори от страна на търсенето, така и от страна на предлагането. Експертите очакват значително забавяне на годишния растеж на кредитиране, което ще се дължи на намаленото търсене на заеми в условията на влошена макроикономическа среда и несигурността около продължителността на пандемията. Допълнително затягане на стандартите и на условията за отпускане на нови кредити, както и намалената склонност на банките да поемат риск, ще се окажат потенциални фактори за забавяне на растежа, пише pariteni.bg.