По време на соца се оказва, че българите са били най-големите киномани и то дори в целия свят. Това се потвърждава от архивите на НСИ, като показателя е сравнен с 37 страни.

В късния период на социализма българите са ходили на кино по 9.2 пъти в годината. Единствените преди нас според статистиката са били жителите на Съветския съюз, които са ходили на кино 13 пъти годишно. В импровизираната класация нашите съседи от Румъния заемат 3-то място.

 

Първи сме по…

Все пак България държи първото място в света по брой места в киносалоните спрямо населението – 76.5 места на 1000 души население. Веднага след тях се нарежда Чехословакия с 52 места, а данни за Съветския съюз липсват.

Забавлението тогава

Забелязва се особеност, че във всички социалистически страни имат хиляди киносалони, за разлика от страните от западния блок, където са няколкостотин.

В произведените филми Индия държи първото място с 806 годишно, следвани от Холивуд с 578, а СССР заема 3-тото място с едва 327 филма.

 

Храна

Оказва се, че последните години на соца българите са се хранили добре колкото жителите на САЩ, а СССР отстъпва по този показател с по-бедно меню. По брой приети калории единствените преди нас са били само няколко от много силно развитите страни в Европа.

Средно дневно са приемани по 3634 калории в периода 84 – 86-та година. От тях 76% са от растителен източник.

Източник: blitz.bg