Експерт разкри каква пенсия ще получат пенсионерите, които нямат необходимия стаж

В ефира на БНР Минчо Коралски, който е изпълнителен директор на Агенцията за хората с увреждания и бивш министър на труда и социалната политика, заяви че пенсионната система е стабилна. Той заяви, че това няма да се промени, докато правото на пенсия е гарантирано от конституцията. Експертът коментира и втория стълб на пенсионния модел. Той заяви, че никъде по света няма практика със закон да се задължат хората да внасят парите си в частни пенсионни дружества. Коралски добави, че при капиталовите пенсионни фондове у нас няма гаранции за постигане на положителни резултати от внесените средства, за разлика от други страни, при които има гарантирана доходност. Той допълни, че у нас има отрицателна доходност от 1% при 16 милиарда лева в пенсионните фондове, което води до 160 милиона чиста загуба на парите, внесени в тези фондове. Същевременно печалбата от инвестиционните такси от порядъка на 37%  печалба, не се изплаща, когато човек пожелае. Според експерта, положителното е, че 300 лева ще получат малко повече от 1 милион пенсионери. Той добави, че съществен недостатък е, че тези 300 лева ще ги получат както хора с активен принос в осигурителната система, така и пенсионери, които не са били активни в процеса на формиране на пенсионната система.