Шефът на "Вътрешна сигурност" в МВР не е получил право на защита, постанови съдия Цветанка Паунова

Уволненият от Бойко Рашков шеф на "Вътрешна сигурност" в МВР Стефчо Банков, осъди министерството. Административен съд София-град прие, че той е освободен незаконно и отмени заповедта за уволнението му, показва проверка в съдебните регистри. 

Банков беше отстранен през юли м.г с мотиви, че с изказванията си срещу служебния (по онова време) министър Бойко Рашков е уронил престижа на вътрешното ведомство. Най-голямото му "прегрешение" беше, че изрази на глас тревогите както на редовите полицаи, така и на висшето ръководство. Банков твърдеше, че му е оказван безпрецедентен натиск, за да бъде преназначен в Звеното за подпомагане на министъра. Той определи преназначаването си като "изчистване на неудобните служители" и "терор" от министъра.

Уволнението му стана нарицателно в полицейските среди за разчистване на сметки по политическа линия и обезкръвяване на най-ключовата дирекция в МВР, а именно  "Вътрешна сигурност". Ще припомним, че именно ръководената от Банков дирекция е призвана да бори корупцията и беззаконието в МВР. Във всяко едно публично изказване на Банков по повод успехите на дирекцията той не веднъж е защитавал името и честа на редовите полицаи, като е припомнял на обществото, че в МВР работят изключително добри и съвестни хора, които лишавайки семействата си от присъствие отдават времето си на обществото, както и че единиците прегрешили не създават облика на българския полицаи.  В десетките интервюта и публични изяви, Банков твърдеше, че всеки има право на защита и най-вече да изложи своята версия и именно съдът е онзи, които може да реши споровете по същество.  В контекста на казаното от Банков Бойко Рашков му отнема правото да се защити, като получава отказ от изслушване от страна на министъра. Така той не можа да изложи доводите си и да се аргументира, както повелява Конституцията на Р България и множеството законови и подзаконови нормативни актове коментираха юристи.

Спазвайки върховенството на закона, и в контекста на правовата държава е и отсъденото от съдия Цветанка Паунова.  Тя приема, че заповедта е издадена при съществено нарушение на правилата, което е накърнило правото на защита на Банков. Министърът не е изпълнил задължението си преди налагане на дисциплинарното наказание да изслуша Банков, или да приеме писмените му обяснения. По закон служителят трябва да се изслуша преди издаване на заповедта за налагане на дисциплинарното наказание, но след като служителят се е запознал с резултатите от извършеното разследване, със събраните материали и с направените заключения.

В решението на АССГ категорично е казано, че само това нарушение е достатъчно, за да бъде отменено уволнението на Банков. Съдът обаче коментира и, че изказванията на Банков по адрес на министъра са израз на конституционното му право на изразяване на мнение. Дадените оценки засягат личността на министъра, а не уронват престижа на институцията МВР, пледира Банков, както и твърди, че действията срещу него не са професионални, а почиват на политическа основа. В решението си съдията пише, че при внимателен прочит на изявленията на Банков, се вижда, че те не са насочени спрямо МВР, нещо повече в думите на Банков се казва, че в МВР работят честни и безпартийни държавни служители, и че ръководената до скоро от него "Вътрешна сигурност" никога не е подслушвала политици и всичко е политическа манипулация.  Всички изявления са направени от Банков в негово лично качество, а не в качеството му на директор на "Вътрешна сигурност", а медиите са придали тежест на публикациите си, като са писали, че Банков е шеф на дирекцията. Изказаното мнение не само не противоречи на моралните и етичните норми, ами и е защитено от Конституцията, аргументира се още съдът.

Предстои да разберем решението на Върховния административен съд, тъй като МВР е обжалвало първоинстанционното решение.

Източник: crimesbg.com