Европейската комисия официално започна задълбочено разследване на договорена сделка между телекома e& (Еmіrаtеѕ Теlесоmmunісаtіоn Grоuр Соmраnу) от Обединените арабски емирства и PPF Telecom Group B.V., засягаща и българския телеком Yettel, поради съмнение, че контролираната от арабската страна компания е получила непозволени в ЕС финансови предимства пред останалите кандидати.

Комисията е била информирана на 26 април за сделката от началото на август 2023 г. и сега има 90 работни дни до 15 октомври, за да вземе решение дали да я разреши.

„Предварителните данни сочат, че e& е получила за сделката неограничени държавни гаранции и кредит от контролирани от ОАЕ банки, което може да деформира конкуренцията на единния пазар на ЕС. Това е първото подобно разследване по новата Регулация за чуждестранните субсидии.“

Източник: narod.bg