В топ 10 най-големите данъкоплатци на България попадат 5 енергийни компании през изминалата година. Най-големият внесен ДДС и корпоративен данък са внесени от АЕЦ Козлодуй. Официалните данните са от НАП.

7 милиона лева данък е платил българин като физическо лице

Най-големите данъкоплатци като физически лица са внесли общо 21.283 млн лева, като едно от тях има принос за държавната хазна от повече от 7 милиона лева данък.

Вероятно доходът на физическите лица е около 10 пъти повече, тъй като данъкът е фиксиран на 10%. Все пак законът дава право на физическите лица на свободна професия да приспадат 25% разходи преди формирането на плоския данък. Разбира се финансови експерти споделят, че има различни вариации, като един от тях е в случай с авторски права – тогава признатите разходи са в размер на 40% от приходите.

Информацията за платените налози е получена от НАП по ЗДОИ, като не се предоставя повече информация за самоличността или отрасъла, от който са придобити сериозните доходи. Единствено се знае, че и 10-те физически лица на отчет към ТД на НАП-София.

7 милиона лева данък е платил българин като физическо лице - Снимка 2

Сложната ситуация пък в Украйна и кризата с торовете пък доведе до влизане на производителя и търговец на торове Агрополихим АД в топ 10 на най-големи вносители на корпоративен данък.

Източник: lupa.bg