Размислите на един обикновен българин за необходимостта от конституционна реформа в България. Конституцията на една страна е онзи основен закон, от който се ръководи дейността на цялата държавност и нейното законодателство.

Конституцията освен това задава и целия ход на българското общество, чиeто развитие в последните 24 години бе надолу и една цяла държавност, заедно с нейния подтиснат народ, бе поставена в условия на разграбване и политическо противопоставяне в името на лични интереси. Именно тези интереси и техният стремеж към узаконяване на властта им бе намерил израз в приемането на Конституцията на Република България от 13 юли 1991 г. Този основен закон, макар и облечен в една либерална и демократична обвивка, е незавършен и без реален механизъм за реализирането на ефективна демокрация в България. Знам, че много сигурно биха възразили, но дали биха отрекли, че  сегашният порочен политически модел не е дете именно на тази Конституция и в следствие на нейните недъзи.

[caption id="attachment_406195" align="alignright" width="300"]конституция Депутатите отпразнуват приемането на Конституцията[/caption]

Още със създаването си Конституцията от 1991 г. няма морална легитимност. Тя е създадена в условията на преход към ,,демокрация’’ и под диктата на бивши агенти на Държавна сигурност и под силните критики на десетки напуснали в протест демократични народни представители. Конституцията от 1991 г. е създадена с цел узаконяването на измисления ,,преход’’ на партийните кукловоди – да, тъкмо тези, които инсценираха дворцовия преврат от 10 ноември 1989 г. и уж демократичната смяна в България. Промяна, която се изрази в жестокото противопоставяне на българи против българи в името на властта на малцина. Преход, осъществен с разграбването на националното богатство, създавано с толкова труд и лишения от поколения българи и концентрирането му в ръцете на малцина олигарси, които управляват България като фирма, без да се интересуват за живота и здравето на българския народ. Незаинтересованост, която доведе до невиждан демографски колапс и имиграция на хората от страната.

Хората не само напускат страната, защото нямат пари, те бягат от нея, защото се чувстват онеправдани, защото законността и правдата сякаш са отстъпили място на интересите на престъпниците и големите групировки и тяхната благозвучна, но неефективна Конституция от 1991 г.

Ето защо като обикновен човек, живеещ в България, бих искал да споделя няколко идеи, които да бъдат включени в една нова Конституция, която да бъде създадена от хората на България и в тяхно име, а не да обслужва както сега определени интереси.

Трябва да се изработи преамбюл, в който да се подчертае, че България е дом и убежище на българския народ, а неговото оцеляване и запазване е висша цел и задача на българската държава. Трябва да се престане с управлението на страната като фирма без оглед живота и благоденствието на народа. България загуби толкова много хора вследствие на емиграция, болести, самоубийства, че вече всеки един човек и неговият живот е важен за българската държава независимо от възраст, пол и политическа ориентация.

Официалното име на страната следва да бъде променено от Република България на България, така както си я знаят всички българи, чрез използването на думата България се подчертава неделимостта на всички български земи на нашата родина.яяяя

[caption id="attachment_406196" align="alignleft" width="300"]конституция До къде ни докара тази Конституция, създадена за олигархията[/caption]

България трябва да бъде република, реализирана посредством пряката демокрация, която се осъществява чрез преки допитвания до народа и чрез дейността на народното събрание. Предложението на тази промяна е от съществено значение, цялата власт трябва не само декларативно, но и реално да се осъществява от народа. Развитието на сегашните технологии позволява да се създадат условия за пряка демокрация и референдуми чрез електронно гласуване - както машинно, така и онлайн. Българският народ вече няма нужда от посредници, които да го представляват и да решават вместо него самия съдбините му. Това не е 19 век, достатъчно е всеки български гражданин да има индивидуална парола и да гласува онлайн или машинно. Електронното гласуване би предоставило възможност на хиляди българи, които са извън страната, да изразят демократично волята си, а не група кукловоди да решават вместо тях... Досегашните държавни институции трябва да се простят с тоталитарния си стил на спускането на решенията. Тяхното място следва да бъде експертно и да изразяват волята на българските граждани, а не да решават вместо тях. Няма нищо по-нелепо от сегашната ситуация, при която всеки ден мнозинството от българите да се осведомяват чрез вестници и телевизия за промяната на данъците и пенсионната възраст, при условие, че това следва да го решават всички граждани, а депутатите да  бъдат само изразители на народното мнение.

България трябва да стане неутрална страна и да поддържа мирни отношения с всички страни по света. Обяснението за това се корени в няколко неща. Първо, в историята – няколкото национални катастрофи трябва да ни бъдат урок и да не ги повтаряме. България е в много тежко състояние и трябва да насочи оскъдните си сили и ресурси за заздравяване на демографията на българския народ, а не да се мери с големите сили, изпращайки нашите момчета като пушечно месо в Ирак и Афганистан. Втората важна причина е слабият български политически елит, чиято сервилност винаги запраща страната на губещата страна, но накрая народът плаща сметката. Една неутрална България би била доста по-приемлива и за Великите сили, които ще виждат в нея модел и ключ за мира на Балканите.

Българският народ по-природа е миролюбив и живее в мир с всички.

България е независима държава, чиито отношения с Европейския съюз се градят на базата на взаимното разбирателство и равнопоставеност. Спиране на дискриминационната практика на мониторинг. След като такъв не се осъществява върху всички членки, не следва да бъде прилаган и над България.

Националното законодателство, вдъхновено  от  волята на народа и създадено чрез българския парламент, е върховно и неотменимо. Недопустимо е прилагането и налагането на чуждо законодателство в България в  противовес на нейния суверенитет и народната воля.

Премахване на т.нар. ,,гнили райони’’. Недопустимо е в един избирателен район депутат да бъде избиран от 450 души, а в друг от 20 000. В Конституцията трябва ясно да бъде упоменато колко човека съобразно числеността на населението избират един депутат.

Да се спре т.нар. преразпределение на мандати – партиите, които са минали 50%, да си разпределят останалите мандати. Да се спре получаването на депутатски места, които не са получили народната санкция.

Задължително гласуване би могло единствено да възстанови демократичното управление на страната. Недопустимо е партии, които са взели едва 30%, да определят съдбините на останалите 70%, използвайки законодателни хватки и тайни съюзи.

Коалициите между партиите следва да бъдат явни и официални с ясно разпределение на ресорите.

[caption id="attachment_406198" align="alignright" width="188"]конституция Неоправданите очаквания на обикновения човек, за който мечтите за положителната промяна след приемането ни в ЕС се оказаха илюзия[/caption]

Депутатите да могат да бъдат отзовавани. Избирателите трябва да имат пълното право и по всяко време да сменят народен представител като изразител на тяхната воля. Така например депутат, избран като представляващ определена идея или партия, но по-късно преминал в друга политическа платформа, следва да загуби своя мандат.

Кандидатите за депутати следва да подписват специални клетвени декларации за своите предизборни обещания и да носят лична отговорност и отчетност за тяхното спазване. Необходимо е да се преустанови практиката за получаването на реална власт срещу нереални обещания.

Конституцията следва не само да прокламира разделение на властите в страната, тя трябва да създаде реално механизма за тяхната независимост, която е част от съвременната демократична система.

Конституцията следва да забрани политическите чистки и масовите уволнения след всяка смяна на правителствата.

Избирателният закон и правилникът за функционирането на Народното събрание следва да бъдат непроменяеми и да бъдат част от Конституцията.

Българското гражданство трябва да бъде  чест и отговорност. То не следва да се  получава автоматично, право на него следва да има всеки, на когото поне един от родителите е български гражданин. Пълните граждански права да се придобиват след навършване на пълнолетие (18 г.) и полагане на клетва за вярност към България: ,,Заклевам се да бъда верен и да пазя интересите на моята родина България и да спазвам нейната Конституция и закони. Да зачитам нейните демократични ценности и да я браня от нейните врагове’’. Клетвата да бъде полагана пред съдия на ясен български език и след полагането на специален изпит по български език и завършен курс по гражданско образование.

Двойно гражданство да не се позволява освен за страните, които не представляват риск за националната сигурност.

Натурализираните български граждани, които живеят повече от три години в чужда страна, да губят своето българско гражданство.

Убежище следва да получат лицата, които действително се нуждаят от такова, влезли са легално в страната и България е първата мирна страна, в която влизат, за да търсят спасение.

Малцинствата в България са неразделна част от демократичното българско общество. Държавата следва да съдейства с всички средства за тяхната интеграция и равнопоставеност с останалите български граждани.

Трябва реално да се забрани създаването на партии на етническа основа и използването на етнически или верски различия за разпалване на конфликти или придобиване на политически дивиденти.

Лустрация – с оглед на осъществения над българския народ 45-годишен репресивен комунистически режим и  последвалия го оркестриран ,,преход’’, следва да се забрани заемането на служби в държавни ведомства и университети на лица, сътрудничили на структурите на Държавна сигурност или свързани с престъпни групировки.

Природните богатства на България трябва да са собственост на всички български граждани. Тяхната експлоатация трябва да бъде осъществявана само от държавни фирми.

Бреговете, плажната ивица, планинските поляни, както и всяка държавна територия не трябва да бъдат обект на аренда, продажба или замяна.

С цел защитата на обществения интерес държавното и общинско имущество не бива да бъде обект на продажба или замяна.

Екологичното равновесие трябва да бъде съществена част от националната сигурност на България. Трябва да се забрани добивът на шистов газ, както и отглеждането на генно модифицирани култури и организми.

Животът във всички негови форми не може да подлежи на патент и търговия.

Водата, въздухът и обществената земя не трябва да бъдат обект на собственост и продажба.

Представените дотук идеи за нова Конституция не са абсолютни, те целят да събудят гражданското мнение по конституционния въпрос, като всеки един от нас даде своето мнение и принос за изграждането на една по-справедлива България. Правда, която е невъзможна без кардинална промяна в основния закон на страната, без промяна и в нас самите.

Нека всеки изкаже своето мнение по въпроса за конституционна реформа и да сподели конкретни идеи. Не бъди безразличен, бъди различен!