Приложение № 2

към Решение № 1680-НС

от 16 февруари 2023 г.

 

 

Обявяване на договорите във връзка с предизборна кампания

по смисъла на чл. 180 от Изборния кодекс

 

Наименование на партия/коалиция или инициативен комитет

Посредник*

Предмет на договора

Срок на договора

Медия

 

Вида на пакета според т. 1, 2 или 3

Обща стойност

(в лева без ДДС)

ПП “БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ”ЕИК 176669055, представлявана от Георги Венелинов Георгиев с адрес на управление: гр.София, кв.”Лозенец”, ул.”Кокиче”№8, тел: 0876599444, eлектронна поща: [email protected], регистрирана в ЦИК с решение №1622-НС/ от 09.02.2023г.

 

Да

Не

Публикуване на 8  броя платена публикация / хроника, събитие, обръщение, послание/ в сайта “razkritia.com” на стойност 1100,00 лв всяка една.

.

 

17.03.2023. до 26.03.2023г.

сайта “razkritia.com”

т.1 от Решение №1680-НС от дата 16.02.2023г. на ЦИК /Държавата предоставя средства за медийни пакети в размер на 40 000 (четиридесет хиляди) лв. с ДДС на партиите, коалициите и инициативните комитети, които са регистрирали кандидати в изборите за народни представители.

 

8800,00 / осем хиляди и осемстотин/ лева

 

Да

Не

 

 

 

 

 

 

Да

Не

 

 

 

 

 

 

Да

Не

 

 

 

 

 

 

* Mаркирането на кутийките става чрез double click върху тях и избиране на опцията Checked.