Бойко Борисов нареди спиране на проекта за Националната стратегия за детето, но остава открит въпросът за децата растящи в криминална среда

Премиерът Бойко Борисов нареди спиране на проекта за Национална стратегия за детето, с оглед активното недоволство на обществото. Още вчера от социалното министерство официално съобщиха, че стратегията е спряна. А текстовете са пратени за преработка и промяна на съдържанието. Стратегията няма за цел да отнема деца от родителите им и да ги настанява в държавни институции или други бездетни семейства. Тя има за цел да гарантира сигурност на децата. И да засили механизмите за защита на децата, които живеят в криминогенна среда. Или са жертви на домашно насилие, пише news.bg. Данни от националния статистически институт показват обаче една плашеща тенденция - над 4500 деца живеят в рискова среда, над 1634 са станали жертва на престъпления, а над 700 са били жертви на физическо насилие в семейството си. Повече от 400 деца са жертви на психически тормоз, а над 400 просто са били пренебрегнати от родителите си. Само за 2018 година три деца са жертви на убийство, 23 са невръстните жертви на изнасилване, 68 на блудство. 285 деца са пострадали физически или са били пребити.

Нерешените въпроси

Промяната в текстовете на Националната стратегия за детето няма да реши обаче тези проблеми. Нито пък ще реши проблемите в семейната среда. Освен наказателните мерки, които се предвиждат за домашно насилие, правителството може да помисли и за поощрителни мерки. Които да са в помощ на родителите. Намалена работна седмица за работещите майки, за да могат да се грижат по-пълноценно за децата си. Гарантиране на работни места на бременни и бъдещи майки след връщане от майчинство. Осигуряване и на други нефинансови стимули за семействата, със сигурност биха подобрили ситуацията в семейната среда. Семейното консултиране с психолози също би било от полза.  Както и по-сериозно внимание върху влиянието, което мултимедийните продукти съдържащи агресивно съдържание и такова предназначено за лица над 18 години, оказват върху подрастващите. Изграждане на механизми, които биха оказвали по-сериозен контрол относно излъчването на аудио, видео или друго съдържание свързано с агресия или друга неподходяща за децата информация, би било много по-ефективна превенция по отношение на насилието между малолетни от всякакви документи. [caption id="attachment_589150" align="aligncenter" width="300"]Бойко Борисов спря Националната стратегия за детето, но проблемите с децата в риск остават сн. Уикипедия Бойко Борисов спря Националната стратегия за детето, но проблемите с децата в риск остават сн. Уикипедия[/caption] Отделно от това въвеждането на механизми, които да позволят на децата живеещи в рискова среда, да получат възможност да живеят нормален живот, не трябва да се изключват от стратегията. А в нея просто да се гарантиране зачитане на правата на българското семейство и че няма да се повтори норвежкият модел.