Край на мобилните телефони в училище! Ако родител иска да се обади и да попита за детето си, ще се наложи да се обърне към класния ръководител или дирекцията на даденото учебно заведение. Това предвиждат властите в Турция, които подготвят нови ограничения за децата през следващата учебна година. Забраната за използване на мобилни устройва в училищата ще засегне не само държавните, но и частните учебни заведения.

 

Според решението на властите, мобилните устройства пречат на децата в час и това им се отразява на учебния процес и концентрацията. Затова учениците вече няма да имат право да ги използват. 

 

Освен това се планира използване на тоги от преподавателите по време на учебния процес. Засега не е ясно дали това ще бъде официално решение и ще има ли задължителен характер, но властите в Турция работят върху тази промяна. Идеята е да се възпита респект и уважение към училището и учебния процес. А отделно от това, да не се вменява на ученици и учители усещането, че са в неравностойно положение заради външния им вид.


На учителите също ще бъдат забранено да използват мобилни устройства в учебните часове, дори и и с учебна цел.

 

Правителството планира въвеждане на разширено изучаване на култура, история и география на отделните области, като целта е да се насърчи интересът на учениците към тях, както и това по-късно да повлияе върху решението им да се задържат в дадения район за постоянно.