То не бяха писъци, то не беше рев, то не бяха заплахи и обвинения. И изведнъж - тишина! Няма нищо. И нея я няма... Да, Светлана Гущерова, която дни наред беше повече от активна в мрежите след нападението на бореца Кирил Терзиев, сега се изпари. Сублимира.

Всички се питат какво става, да не би да е отвлечена от насилника си, или той да я е "очистил"... Не, дишайте спокойно, Светлето си е жива и здрава, за щастие, но с променено мислене.

В четвъртък тя трябва да се яви пред властите, за да даде пълни показания срещу Терзиев и да обясни как той я е заплашил с убийство - и нея, и съпруга й Християн Гущеров. Но явно двамата благоверни са полегнали заедно на спалнята, поуспокоили са се и са погледнали на случката от друг ъгъл.

А именно - източници разкриха, че Кирил Терзиев е обещал на Гущерова да им приспадне част от дължимата към него сума, ако Светлана се отрече от думите си, че той е отправял смъртни заплахи. При все, че Светла и нейният Мечо имат наистина рекордни дългове, за суми, каквито повечето хора не биха могли дори да си представят, офертата на бореца не била за изпускане.

И така, в четвъртък Светланка мирна и кротка ще отиде да даде показания, които ще са далеч по-меки от всичко, което наговори чрез мрежите през изминалите дни.

Източник: Crimesbg.com